Ninove 02 Jun 2020 - 03u45
Overcast Clouds
18.93°C

In het najaar trajectcontrole op gedeelte Aalstersesteenweg

07 april 2020
In het najaar trajectcontrole op gedeelte Aalstersesteenweg

NINOVE – De Aalstersesteenweg krijgt tegen het najaar van 2020 trajectcontrole over 2,8 km. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kondigde deze en 20 andere nieuwe trajectcontroles aan langs Vlaamse gewestwegen.

Deze trajectcontroles moeten samen met andere maatregelen tegen 2050 het aantal verkeersdoden tot 0 herleiden. Verkeershandhaving en controle spelen daarbij een belangrijke rol. De meer dan 3 miljoen vastgestelde verkeersinbreuken per jaar tonen aan dat dit nodig blijft.

De verkeersboetes van trajectcontroles op gewestwegen gaan naar het Vlaams verkeersveiligheidsfonds. Dat financiert initiatieven, die de verkeersveiligheid verhogen.

Locatiebepaling

Objectieve gegevens van de meest recente ongevallendata en de gereden snelheid vormen de basis om de plaatsen voor trajectcontroles te bepalen. Weggedeelten, waar overdreven snelheid een probleem vormt, komen als eerste aan bod. De inbreng van de lokale besturen is daarbij belangrijk.

Dit leverde een prioriteitenlijst op van 21 locaties langs gewestwegen in Vlaanderen. Minister Peeters investeert € 3 miljoen in deze nieuwe tracés, samen goed voor ongeveer 55 km gewestweg. Daaronder dus ook 2,8 km opde Aalstersesteenweg in Ninove en 1,2 km op de Gentsesteenweg/Astridlaan in Lierde/Geraardsbergen. De installatie is gepland tegen het najaar van 2020.

Gewestweg Van km Tot km Straatnamen Gemeente
N405 7,4 10,2 Aalstersesteenweg Ninove
N42 22,6 23,8 Gentse Steenweg-Astridlaan Lierde en Geraardsbergen

 

 

 

 

Naast de camera’s van lokale besturen, zijn er nu in totaal 65 trajectcontroles actief, die over 160 km controleren op onaangepaste snelheid.

De minister zal samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook een aanvraagprocedure uitwerken. Daarbij kunnen gemeenten en steden zelf geselecteerde locaties naar voren schuiven voor roodlicht- en snelheidscamera’s en trajectcontroles op gewestwegen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons