Ninove 02 Jun 2020 - 05u31
Overcast Clouds
18.93°C

Heraangelegde voetweg aan Kapellestraat goed nieuws voor de buurt

31 maart 2020

MEERBEKE – De veldweg tussen de kapel aan de Kapellestraat en het Sint-Berlindisstraatje is verbreed en heraangelegd met een grindlaag. Tot tevredenheid van de buurt en de gebruikers.

Veel van onze veldwegen – soms ook kerkwegels genoemd – zijn ontstaan als een kortere verbinding tussen gehuchten of met een gemeentelijke kern, parochiekerk of begraafplaats. Zo ook de veldweg, die loopt van de kapel aan de Kapellestraat naar het Sint-Belindisstraatje; vandaar kun je dan naar Stenenbrug of de ‘plosj’, het centrum van Meerbeke. Veel gebruikt door wandelaars en ook schoolkinderen.

Die veldwegel is nu heraangelegd: verbreed en voorzien van een laag grind. “Een mooi voorbeeld van hoe je met kleine maatregelen toch een groot verschil kunt maken”, aldus schepen van mobiliteit en openbare werken Wouter Vande Winkel (Samen). “Het is maar een kort stukje weg van 130 meter, maar wel belangrijk voor voetgangers en fietsers. Zeker bij regenweer lag het er voordien modderig bij. En dus reden fietsers om via de Kapellestraat, het kruispunt met de Nieuwstraat en de Herremansstraat, tegen de rijrichting de Nieuwstraat op om dan de dorpskern te bereiken. Nu kunnen ze doorsteken tot het Berlindsisstraatje.”

In Outer is een gelijkaardig kleinschalig project inmiddels ook afgerond. “Het wegje van een 200 meter lang tussen de Kloosterstraat en de Vrijdaghoek is ook in halfverharding heraangelegd. Die wegel heeft vooral een recreatieve functie voor wandelaars. We gaan echt op zoek naar dergelijke wegjes om het comfort en de veiligheid voor de gebruikers te verbeteren.”

Onderhoud

Vorig jaar kwam nogal wat kritiek los over het onderhoud of het gebrek daaraan van die wegels. “We zijn toen te laat gestart met het onderhoud van die voetwegen. Daarbij kwam nog dat we met een nieuwe aannemer te maken hadden, die zich nog moest inwerken. Dat is nu verholpen. Alle buurtwegen en veldwegen in het trage wegenproject zijn ook opgenomen in het regulier onderhoudsschema.”

In Meerbeke zijn de buurtbewoners alvast opgezet met hun heraangelegde veldweg. Als de baasjes van Mirza en Blackie nu nog het kakje van hun hond in een zakje meenemen naar huis, is ook die laatste ergernis van de baan.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons