Ninove 02 Jun 2020 - 04u04
Overcast Clouds
18.93°C

Nieuwe belijning aan rotonde Den Dollar blijft voor verwarring zorgen

30 maart 2020

NINOVE – Er was de afgelopen dagen commotie over foute belijning aan rotonde Den Dollar, meer bepaald tussen de Albertlaan en de Outerstraat. Inmiddels is in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nieuwe belijning aangebracht. Maar die heeft niet meteen voor meer duidelijkheid gezorgd.

Het was Kurt van den Driessche, die de kat de bel had aangebonden. “Ik had een tijdje geleden aan het AWV voorgesteld de belijning aan te passen om de doorstroming te verbeteren, vooral voor de mensen, die dikwijls in de file op de Albertlaan staan.”

“Mijn verbazing was groot toen ik vorige week zag dat mijn suggestie was uitgevoerd, maar wel omgekeerd. Ik kreeg bevestiging, dat er een vergissing was gebeurd: de onderbroken witte lijn was aan de verkeerde kant van de doorlopende witte lijn aangebracht. Het AWV zal deze vergissing zo snel mogelijk recht zetten.”

Nog problemen

In opdracht van het AWV is die aanpassing inmiddels gebeurd, maar we kregen melding van een nieuw probleem.

Als je als automobilist vanaf de Albertlaan komt en je bent op de tweede voorsorteerstrook om de rotonde op te rijden, dan moet je nu over de volle witte lijn rijden, anders raakt je er niet weg. Die volle witte lijn is getrokken maar de stippellijn begint pas een eindje verderop. Nu begaan dagelijks tientallen bestuurders een zware overtreding omdat ze over deze lijn rijden.

Er zouden twee oplossingen mogelijk zijn. Ofwel verlengt men de stippellijn meer naar de Albertlaan toe, ofwel moet men de tweede voorsorteerstrook op de Albertlaan afsluiten.

We legden die bemerkingen voor aan het AWV. “De nieuwe belijning is correct aangebracht”, aldus communicatieverantwoordelijke Sylvie Syryn, “maar de oude begint wat slijtage te vertonen. Er staat bijvoorbeeld nog een (vage) stippellijn naast de volle lijn. Elk jaar frissen we alle markeringen op. Dat zal hier ook gebeuren, wellicht in de zomer.”

MLI - Foto's GNE

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons