Ninove 05 Apr 2020 - 00u05
Few Clouds
14.95°C

Parket Oost-Vlaanderen coördineert aanpak asociaal en onaangepast rijgedrag

30 december 2019
Parket Oost-Vlaanderen coördineert aanpak asociaal en onaangepast rijgedrag

OOST-VLAANDEREN – Het parket en de lokale en federale politiediensten Oost-Vlaanderen coördineren hun aanpak ten aanzien van asociaal en onaangepast rijgedrag. Ze ondertekenden een protocol dat ingaat op 1 januari 2020.

Straatraces, asociaal rijgedrag, trouwstoeten of vreugdestoeten komen regelmatig voor, met het overtreden van verschillende verkeersregels en verkeersonveilige situaties tot gevolg.

Niet zelden is onaangepast rijgedrag ook letterlijk ‘grensoverschrijdend’: het vangt aan in een bepaalde politiezone en zet zich verder in andere politiezones. Of het begint op een lokale weg en gaat verder op een autosnelweg.

Het parket Oost-Vlaanderen, de lokale politiediensten en de federale politie van Oost-Vlaanderen willen met een gecoördineerde aanpak op het terrein dergelijk onaangepast en asociaal rijgedrag aanpakken.

Binnen het arrondissementeel overlegplatform verkeer Oost-Vlaanderen ondertekenden de procureur des konings van Oost-Vlaanderen, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, de hoofdcommissaris van de federale wegpolitie én de korpschefs van alle betrokken politiezones van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen een uniek samenwerkingsprotocol. Dat treedt in werking op 1 januari 2020.

De politionele interventie sluit aan bij het beleid van het parket Oost-Vlaanderen om overtreders te vatten en de verkeersonveilige situatie zo snel mogelijk op te heffen. Mogelijke maatregelen zijn een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, de immobilisatie van of het gerechtelijk beslag op het voertuig en zelfs de arrestatie van de bestuurder indien er sprake is van zeer ernstige feiten.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons