Ninove 30 Mar 2020 - 12u14
Clear Sky
1.84°C

Van zes naar twee parkeerzones in Ninove?

18 november 2019
Van zes naar twee parkeerzones in Ninove?

NINOVE – Schepen van parkeerbeleid Michel Casteur (Open VLD) pleit voor een vereenvoudiging van het aantal parkeerzones in de stad: van de huidige zes nu naar twee. Hij hoopt dit jaar nog een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

Een en ander kwam ter sprake naar aanleiding van een interpellatie van Ilse Malfroot (Forza Ninove) in verband met de parkeerproblematiek bij wegenwerken. “Geef alle bewoners, zowel met als zonder bewonerskaarten, gratis een tijdelijke parkeerkaart, zodat ze tijdelijk in de andere omliggende zones gratis kunnen staan. Bijvoorbeeld bewoners van zone 6 kunnen tijdelijk gratis in zone 3 staan en omgekeerd! En dit voor de andere omliggende zones waar werken aan de gang zijn.”

Een te algemeen voorstel volgens schepen van openbare werken en mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen). "Hoe goed bedoeld ook, hier is maatwerk nodig; anders zorg je voor parkeerdruk in de omliggende straten.”

Twee zones

Schepen Michel Casteur suggereerde een andere piste. “Ik stel voor om de huidige zes parkeerzones terug te brengen tot twee. Een goed afgebakend kerngebied, klaar en zichtbaar aangeduid, en de rest. Dat zal het ook gemakkelijker maken tijdens wegenwerken. We moeten dat wel met OPC onderhandelen, maar ik hoop het voorstel dit jaar nog op de gemeenteraad te brengen. Het is een kwestie van logisch nadenken.”

Casteur onthield zich bij de stemming over het voorstel van Ilse Malfroot, dat het met 15 voor en 16 tegen nipt niet haalde.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons