Ninove 28 Mar 2020 - 21u51
Clear Sky
12.57°C

Drie chauffeurs ‘zwaar vervoer’ gesnapt voor rijden onder invloed van drugs

17 september 2019
Drie chauffeurs ‘zwaar vervoer’ gesnapt voor rijden onder invloed van drugs

NINOVE – De lokale politie hield een controleactie op het zwaar vervoer. Zij betrapte o.a. drie chauffeurs op rijden onder invloed van drugs en inde diverse boetes en openstaande verkeersbelastingen.

De actie vond dinsdag 17 september plaats op de Brakelsesteenweg tussen 08 uur en 12 uur. Zij gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst, de Vlaamse Wegeninspectie, de RVA en DVZ.

Bij 26 gecontroleerde voertuigen stelden zij 14 overtredingen vast.

Voornaamste overtredingen

  • Ladingzekering: 1 voertuig was niet in orde en kreeg een boete van € 350.
  • Overlading: 3 voertuigen waren overladen, wat resulteerde in boetes voor een totaal van € 2.000.
  • Tachograaf: 1 voertuig was in overtreding met de rij- en rusttijden; een boete van € 803.
  • Verkeersbelasting: in totaal is € 9.030,24 € geïnd aan openstaande verkeersbelasting.
  • Veiligheidsgordel: 1 bestuurder droeg geen gordel.
  • GSM-gebruik: 1 chauffeur belde tijdens het rijden.
  • Druggebruik: 3 bestuurders reden onder invloed van illegale drugs.
  • Verblijfsvergunning: 1 persoon verbleef illegaal op ons grondgebied.
  • Zwartwerk: er zijn verschillende dossiers opgesteld.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons