Ninove 29 Mar 2020 - 18u45
Broken Clouds
4.91°C

“Niet iedereen moet zich aangesproken voelen”

19 juli 2019
“Niet iedereen moet zich aangesproken voelen”

NINOVE – Met de brief aan de bewoners van de Pamelstraat-Nederwijk heeft het stadsbestuur blijkbaar een sixpack ergernis opengetrokken. Al was die volgens burgemeester Tania De Jonge bedoeld voor de hardnekkige foutparkeerders. Yves De Groote, die daarop in eerste instantie reageerde, is niet onder de indruk van haar argumentatie.

“Niet iedereen moet zich aangesproken voelen”, volgens de burgemeester. “We hebben drie stappen gezet. Eerst sensibilisatie met een briefje onder de ruitenwisser van de overtreders. Dan hebben we beboet, opnieuw zonder resultaat. En nu hebben we verwittigd dat we zullen wegslepen.”

De hoofdreden voor die maatregel is de hinder voor de schoolbus, die moeite heeft om de Pamelstraat in te draaien als daar wagens in overtreding staan. “Bijkomend zijn er vaak moeilijkheden voor de vuilniswagen, om nog maar te zwijgen over de doorgang bij een brandinterventie.”

Dure parkeerplaatsen

De klachten over het gebrek aan parkeerplaats kan de stad volgens haar niet van vandaag op morgen oplossen. “Sommige gezinnen hebben twee tot drie wagens zonder garage. Anderen gebruiken hun garage dan weer als berging. We zullen nagaan of we parkeermogelijkheden kunnen creëren. Maar huizen aankopen om daar parkeerplaatsen te maken, wordt heel duur. Het schepencollege heeft al beslist een schatting aan te vragen voor een pand dat te koop staat. Er zijn nog veel straten in Ninove en de dorpen, waar zich dezelfde problemen voordoen; dan moeten we dat daar ook in overweging nemen.”

Ze vervolgt: “Alle meergezinswoningen en woningen zijn sinds de vorige legislatuur verplicht de parkeerdruk op te vangen op eigen terrein, zowel voor de eigen wagen als voor bezoekers.”

Zelf vindt ze de negatieve reacties op de brief jammer. “We willen ervoor zorgen dat de schoolbus, de vuilniswagen en indien nodig de brandweervoertuigen de Pamelstraat veilig kunnen inrijden. Voor alle duidelijkheid: de mensen die reglementair geparkeerd staan moeten zich niet aangesproken voelen.”

Creatieve oplossingen

Yves De Groote, die initieel op de brief reageerde, is niet bepaald onder de indruk van deze argumentatie. “Volgens de burgemeester ligt het parkeerprobleem duidelijk bij de burger. De burger heeft een auto gekocht. En nu kan de schoolbus niet meer door de straten, de brandweer heeft problemen, de vuilniskar is te breed. Want stel je voor: sommige gezinnen in de Pamelstraat hebben meer dan 1 wagen. Hoe durven ze! Boeten zullen ze, betalen zullen ze!”

Of ze al eens gedacht heeft aan een creatieve oplossing? “Een oplossing, waar de burger wel bij vaart. Of kent zij enkel het antwoord van de onderdrukking? Boetes, wegslepen...en waarom niet aanslaan en verkopen.”

Hij besluit: “Een burge'meester' is ook een burge(r)'vader', laat staan een burge(r)'moeder'. En vaders en moeders zorgen voor het welzijn.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons