Ninove 03 Apr 2020 - 03u57
Broken Clouds
10.09°C

Strenger toezicht op en takelen van foutparkeerders in Pamelstraat-Nederwijk

10 juli 2019
Strenger toezicht op en takelen van foutparkeerders in Pamelstraat-Nederwijk

NINOVE – De stad zal strenger controleren op foutparkeerders in beide straten en omgeving. Naast een boete zullen de foutparkeerders ook de sleepkosten moeten betalen.

Een en ander blijkt uit een brief (d.d. 08 juli 2019), die de bewoners in de bus kregen vanwege de dienst integrale veiligheid. “De laatste tijd ontvangt onze dienst veel meldingen van foutief geparkeerde voertuigen in de Pamelstraat, de Nederwijk en de aansluitende straten. De politie heeft reeds verschillende vaststellingen gedaan, maar het probleem blijft zich voordoen.”

“Daarom is beslist om over te stappen naar het takelen van de foutief geparkeerde voertuigen. Deze hinderen immers ernstig het doorgaand verkeer van bussen, vrachtwagens en veiligheidsdiensten.”

De verkeerswetgeving (KB 1/12/75) laat takelen toe ‘wanneer er geen voldoende vrije doorgang (3m) is; op voet- en fietspaden indien er een gevaar is voor andere weggebruikers.’

Betalen sleepkosten

En er is nog meer. “Indien u uw voertuig foutief parkeert, riskeert u vanaf heden, naast een boete voor het parkeren, ook een takeling van uw voertuig op bevel van de politie. De kosten van deze takeling zullen gevorderd worden op de eigenaar van het voertuig.”

De brief maakt deel uit van een sensibiliseringscampagne voor de bewoners van deze en omliggende straten. Maar nadien zullen de bevoegde diensten de inbreuken controleren, beboeten en de wagens laten wegslepen.

“Wij vragen uw begrip voor deze maatregel, die ertoe moet dienen de veiligheid van het wegverkeer voor iedereen te kunnen blijven garanderen.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons