Ninove 09 Apr 2020 - 20u47
Clear Sky
21.86°C

Fietstunnel onder Albertlaan niet voor morgen (en de komende jaren)

30 mei 2019
Fietstunnel onder Albertlaan niet voor morgen (en de komende jaren) De fietstunnel zou komen ter hoogte van de kruising van de Snoekgrachtweg met de Allbertlaan, richting Kloosterweg.

NINOVE – Anja Beeckman (Samen) brak op de gemeenteraad van 23 mei j.l. een lans voor de aanleg van een fietstunnel als kruising van de Snoekgrachtweg met de Albertlaan. Het antwoord van schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) was niet meteen hoopgevend, al vond hij haar voorstel wel het onderzoeken waard.

“Ik ben ervan overtuigd dat om onze mobiliteit vlot te trekken we zullen moeten investeren in veilige infrastructuur voor stappers en trappers”, aldus Anja Beeckman, die hierbij verwees naar de startnota van de meerderheid.” Heel wat jonge en minder jonge mensen komen dagelijks met de fiets vanuit Outer, Nederhasselt, Aspelare, Denderhoutem naar het centrum van Ninove. Zij kunnen dit niet doen zonder de Albertlaan/N405 te kruisen.”

En dat is niet meteen een veilige optie. “Daarom stel ik voor om ter hoogte van de kruising van de Snoekgrachtweg (tussen de Langemuren en de Abdijstraat) met de Albertlaan een fietstunnel te maken. Deze zou ook het sluitstuk kunnen vormen naar het centrum met het wegje tussen de Witherenstraat en de Langemuren, waar de stad halfverharding zal aanleggen.”

“Heel veel mensen zijn dit project genegen. Aan politiek draagvlak hiervoor geen gebrek. Het is ook technisch haalbaar. Bovendien voorziet het Vlaams Gewest in 100 % subsidie voor dit soort ‘ongelijkvloers’ kruisende gemeentelijke fietsinfrastructuur boven of onder gewestwegen.”

Wouter Vande Winkel was dit idee genegen, “maar de realisatie ervan is niet evident. Het project is niet subsidieerbaar wegens niet bovenlokaal en het heeft dus een zeer lage prioriteit bij de Vlaamse overheid. We zullen andere subsidies moeten zoeken voor een kostprijs van algauw 1,5 tot 2 miljoen euro. Ik laat dit onderzoeken door onze diensten, maar wil toch geen valse verwachtingen wekken.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons