Ninove 01 Apr 2020 - 16u20
Clear Sky
7.73°C

Reglement is reglement

20 mei 2019
Reglement is reglement

NINOVE – De hele binnenstad is sinds maandag 20 mei een zone 30. Op alle toegangswegen staan dan ook de noodzakelijke verkeersborden opgesteld, met soms verrassende combinaties.

Zo staat ook op de aansluiting van de Gentsestraat met de Albertlaan het bord F4a, dat het begin aanduidt van de zone 30. Langs de andere straatkant duidt het bord F4b het einde van die zone aan.

Misschien eigenaardig, want boven het zone 30-bord staat het bord C1, dat een verboden rijrichting aanduidt voor elke bestuurder (inclusief fietsers). Je zou dus denken dat een en ander niet klopt.

Maar de wegcode stipuleert dat het verkeersbord F4a “rechts wordt geplaatst aan elke toegang tot een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden.”

Die aanduiding geldt trouwens niet alleen voor automobilisten en fietsers, die al eens het verbodsteken willen negeren en je als tegenligger dan in de remmen doen gaan.

Het is ook bedoeld voor de voetgangers. Volgens de wegcode moet een voetganger, die wenst over te steken, voorrang verlenen aan autobestuurders, ook binnen een zone 30. Of een voetganger voorrang krijgt, is dus afhankelijk van de hoffelijkheid van de chauffeur.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons