Ninove 06 Apr 2020 - 03u57
Clear Sky
17.02°C

Agentschap Wegen & Verkeer doet nieuwe aanvraag voor keerlussen op Brakelsesteenweg

15 mei 2019
Agentschap Wegen & Verkeer doet nieuwe aanvraag voor keerlussen op Brakelsesteenweg

NINOVE – Een vernieuwde aanvraag voor de aanleg van twee keerlussen op de Brakelsesteenweg is ingediend. Daarmee is een volgende stap gezet in de strijd tussen het Ninoofse stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

Eerder vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 15 januari 2019 de stedenbouwkundige vergunning aan het AWV Oost-Vlaanderen voor de aanleg van twee keerpunten (zie link hieronder). Die herinrichting is gesitueerd op het openbaar domein en percelen langs de Brakelsesteenweg/Ziekhuizenstraat.

De eerste aanvraag dateerde van 19 oktober 2016. Inmiddels heeft het AWV Oost-Vlaanderen op 10 mei 2019 een nieuwe aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning. De oorspronkelijke aanvraag is aangevuld en geactualiseerd.

De aanvraag ligt ter inzage bij het Ninoofs gemeentebestuur. Bezwaren en/of opmerkingen kun je schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Ninove voor het einde van het onderzoek dat 30 dagen duurt.

Het Ninoofse stadsbestuur, dat de eerste vergunning kon laten vernietigen, wacht voorlopig af voor een nieuwe zet in het schaakspel met het AWV.

'Schaken is oorlog voeren op een beschaafde manier.'

Info: arrest van de Raad voor Vergunningsbeslissingen van 15/01/2019.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons