Ninove 07 Apr 2020 - 20u31
Few Clouds
20.67°C

Shop&go en parkeerkaart personen met een beperking: geen evidente match

05 maart 2019

NINOVE – Een parkeerkaart voor personen met een beperking geeft je recht om overal gratis te parkeren. Dus ook op de shop&go-plaatsen. Of toch niet? Een en ander blijkt niet helemaal duidelijk.

Ilse Malfroot (Forza) ontdekte een tegenstrijdigheid in het Ninoofse parkeerreglement. Enerzijds stipuleert artikel 7 dat houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking “kosteloos en zonder beperking van duur op alle parkeerplaatsen”  hun voertuig kunnen parkeren.

In datzelfde parkeerreglement lezen we onder artikel 10: “In de door het schepencollege afgebakende shop&go-zones wordt de parkeerduur beperkt tot maximum 30 minuten.”  En verderop:“er zijn geen uitzonderingen voor houders… van een parkeerkaart voor personen met een handicap.”

Nogal wat houders van een dergelijke kaart kregen dus van het parkeerbedrijf OPC een boete onder de ruitenwisser geschoven. Daarom haar vraag om duidelijkheid. “Het zou fijn zijn dat de dienst Communicatie duidelijk maakt hoe het parkeerreglement feitelijk wordt toegepast, want alle communicatie rond het parkeerbeleid is tegenstrijdig en onduidelijk." En bijkomend: “Werden de gedupeerden, die onterecht boetes ontvingen, terugbetaald?”

Schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open VLD) erkende dat een en ander fout was gelopen. “Die beperking in de tijd geldt niet als mensen de gehandicaptenkaart gebruiken. De gemeenteraad heeft indertijd geen verplichting tot betaling opgelegd en dus kun je met die kaart kosteloos en zonder tijdsbeperking op alle parkeerplaatsen staan. Blijkbaar is er enige tegenspraak tussen de diensten Verkeer en Financiën. Ik zal dit probleem bespreken in verkeerscommissie. Nadien kan het schepencollege beslissen of we een beperking opleggen.”

En wat met de vele onterechte geïnde retributies? Casteur: “Ik heb aan OPC gevraagd om hoeveel boetes het gaat en wacht nog op een antwoord. Ons reglement was goed, maar het is niet correct aan OPC meegedeeld. We zullen deze fout rechtzetten en het reglement aanpassen.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons