Ninove 07 Apr 2020 - 20u27
Few Clouds
20.67°C

Geen budget voor heraanleg jaagpad Pollare, ondanks petitie met 700 handtekeningen

03 maart 2019
Geen budget voor heraanleg jaagpad Pollare, ondanks petitie met 700 handtekeningen

NINOVE – Paul De Meulemeester stuurde op 1 maart zijn petitie met 700 unieke ondertekenaars naar de betrokken instanties, in de hoop op een gunstig gevolgd. Al lijkt onmiddellijke actie van De Vlaamse Waterweg (VWW) niet vanzelfsprekend.

“Enkele weken geleden hebben wij een petitie opgestart met het oog op het aanpassen en verbeteren van het wegdek van het jaagpad langs de Dender tussen Ninove en Pollare”, aldus in zijn mail aan de VWW, de beheerder. “Het is de bedoeling om de strook met dolomiet, die uiterst glad en gevaarlijk is bij vochtig weer, terug te vervangen door een asfaltlaat. Vandaag, bij het afsluiten van de petitie, hebben meer dan 700 bezorgde gebruikers van het jaagpad (fietsers, voetgangers, skaters...) deze petitie ondertekend. Wij bezorgen u bij deze de lijst van ondertekenaars en verwijzen tevens naar de website waar deze petitie werd gepubliceerd.”

Hij vroeg tegelijk ook om aan te geven welke acties de VWW plant om het jaagdpad in kwestie te verbeteren en in welk tijdsbestek. De kabinetten van de Vlaamse ministers Weyts (Mobiliteit) en Van den Heuvel (Omgeving), evenals naar het schepencollege van Ninove, kregen ook zijn bericht.

Naast een automatische ontvangstmelding van het kabinet Weyts, kreeg hij al een korte mail van het kabinet Van den Heuvel: “De jaagpaden langs de Dender worden beheerd door de Vlaamse Waterweg nv, die onder de bevoegdheid van minister Weyts ressorteert. Uiteraard steunt minister Van den Heuvel vanuit zijn bevoegdheden alle maatregelen, die het fietsen bevorderen. Het is zelfs zo dat er op dit ogenblik in het departement Omgeving gewerkt wordt aan een oplossing voor de fietssnelwegen, die omwille van de nabijheid van zeer waardevolle natuur op dit ogenblik niet kunnen aangelegd of verbeterd worden.”

Rik Van Rossen, die op 18 februari aan de VWW eveneens een vraag stelde in verband met het jaagpad, kreeg op 1 maart een antwoord. “Zeer ontgoochelend “, reageert Paul De Meulemeester, “want in 2019 is geen budget voorzien om dit aan te pakken. Dus de petitie zal een maat voor niks zijn. Misschien moeten we cynisch genoeg hopen op een ernstig ongeluk zodat de VWW wakker wordt.”

MLI

https://www.ninofmedia.tv/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/item/1739-asfaltering-jaagpad-pollare-nog-niet-voor-meteen

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons