Ninove 01 Apr 2020 - 14u59
Clear Sky
7.73°C

Nieuwe veilige fietsverbindingen naar centrum Ninove

22 februari 2019

NINOVE – De stad heeft een project lopen rond trage wegen. Daarmee maakt ze werk van veilige fietsverbindingen naar het centrum. Buurtwegen zijn door halfverharding omgevormd tot befietsbare wegen. Zelfs bij winterweer vormen deze voor fietsers een veilig alternatief.

De oude buurtweg achter de vestiging van Carrefour is op die manier heringericht. Schepen van Openbare Werken & Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen): "Op die manier kunnen fietsers via de doorsteek ter hoogte van de Outerstraat nr. 135 achter de Carrefour naar de Elnonestraat rijden. Ze nemen dan de goed verlichte oversteekplaats aan de Gentsestraat en vermijden op die manier de rotonde Den Dollar.”

Nog meer winst ziet Vande Winkel in de verbinding tussen de Terrasstraat en de Oude Eichembaan. “Via dit nieuwe tracé kunnen fietsers uit Voorde en Appelterre-Eichem de drukke Aardeweg vermijden en rechtstreeks aansluiten op het fietspad aan Den Dollar. Op termijn willen we dat traject met steun van de provincie ook omvormen tot een volwaardig fietspad. Maar dat dossier vraagt onteigeningen en die vergen veel tijd. De halfverharding, die nu is aangelegd, betekent al een flinke stap vooruit.”

Schepen van Onderwijs Joost Arents (Onafhankelijk) is tevreden met de realisaties van het tragewegenproject. “We willen meer scholieren en werknemers stimuleren om met de fiets naar het centrum te komen. De eerste voorwaarde daarvoor zijn veilige routes, waar het aangenaam fietsen is.”

De stad plant ook halfverharding op andere trajecten, zoals de verbinding tussen de Witherenstraat en de Lange Muren. De woonwijken langs die kant van de Denderhoutembaan sluiten daar aan op de Snoekgrachtweg richting centrum. Het stadsbestuur hoopt het betrokken perceel te kunnen aankopen. De buurtweg, die de Krepelstraat in Denderwindeke met de terreinen van Eendracht Winnik verbindt, komt ook aan de beurt, net als de populaire buurtweg in Neigem tussen Prindaal en Bevingen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons