Ninove 31 Mar 2020 - 19u01
Clear Sky
2.06°C

Controle zwaar vervoer: 6 vrachtwagens bleken overladen

21 februari 2019
Controle zwaar vervoer: 6 vrachtwagens bleken overladen

NINOVE – De lokale politie controleerde woensdag 20 februari het zwaar vervoer. Bij 12 voertuigen stelde zij overtredingen vast. 6 vrachtwagens bleken overladen, waarvan 1 zeer zwaar.

Die actie gebeurde in samenwerking met de Vlaamse belastingdienst, de FOD Mobiliteit, de Vlaamse Wegeninspectie en de Vlaamse overheid-ADR. Ze vond plaats op de Boudewijnlaan tussen 8.30 uur en 12 uur.

In totaal controleerden deze diensten 57 voertuigen, waarbij zij 12 overtredingen vaststelden.

Er zijn administratieve inningen gebeurd inzake overladingen voor een totaalbedrag van € 10.000. Bij één voertuig bedroeg de boete € 6.000 als gevolg van een extreem zware assenoverlading. Dergelijke controles blijken nodig om de Vlaamse wegeninfrastructuur niet extra te belasten door veel te zwaar geladen vrachtwagens.

Daarnaast zijn nog een aantal andere overtredingen vastgesteld.

Overtreding Aantal Boete
Drugs in het verkeer 2  
Vergunning 1 € 990,00
Overlading 6 € 10.000,00
ADR (gevaarlijke stoffen) 1 € 1.375,00
Tachograaf 1 € 165,00
Verkeersbelasting   € 2.857,01

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons