Ninove 29 Mar 2020 - 17u26
Broken Clouds
4.91°C

“De stad moet het parkeerbeheer terug zelf in handen nemen”

12 februari 2019
“De stad moet het parkeerbeheer terug zelf in handen nemen”

NINOVE – Schepen Michel Casteur (Open VLD) wil naar een vereenvoudigd parkeersysteem en tegelijk een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De oppositie ziet vooral heil in een verzelfstandigd agentschap, waarbij de stad het parkeerbeheer terug in eigen handen neemt.

Op de raadszitting van 31 januari kwam het parkeerbeleid ruim aan bod. Michel Casteur, verantwoordelijk voor het parkeerbeleid, vindt een vereenvoudiging van het hele systeem nodig. “We moeten van 5 parkeerzones naar 2. De shop&go-zones vallen duidelijk in de smaak bij de middenstand en de burgers: die moeten we uitbreiden. Verder gaan we na hoe we op privédomein, zoals de Ikorn-parking van de HH. Harten, extra parking kunnen voorzien. Het is ook de bedoeling dat handelaars met hun bewonerskaart overdag niet voor de eigen zaak parkeren, maar elders op privéterrein. Door schuinparkeren in te voeren en nog enkele maatregelen kunnen wij zodoende toch 100 extra parkeerplaatsen in het centrum creëren.”

Hij voegde er nog aan toe het aantal parkeerborden drastisch te willen verminderen. “Twee kletsen om de oren van uw voorganger Vande Winkel”, merkte Guy D’Haeseleer (Forza) schamper op. De vereenvoudiging van het aantal zones vond hij een goed plan. “Maar we moeten af van het parkeerbedrijf OPC. Nu is er echt een jacht op en het wegpesten van de klanten door OPC, dat zich als de Gestapo gedraagt. Dit is geen doordacht parkeerbeleid. De stad moet dit zelf in handen nemen, bijvoorbeeld via een verzelfstandigd agentschap. Enig lichtpunt is de uitbreiding van de shop&go-zones, maar dat gaat veel te traag.”

Autoluw

Als je de klant naar de parkeermogelijkheden wilt toeleiden, blijft er volgens hem onvoldoende plaats. “Dat doe je niet door samenwerking met bijvoorbeeld de scholen. Dat is een kerntaak van de stad. En het autoluw maken van de binnenstad blijft geen goed idee. Merkwaardig dat de Open VLD daar nu mee akkoord gaat, maar ja de verkiezingen zijn voorbij. Aanvankelijk was er zelfs sprake van een autovrij centrum.”

“Een autoluw centrum kan wel”, repliceerde mobiliteitsschepen Wouter Vande Winkel (Samen), “als je maar voldoende randparkings voorziet. De 11 shop&go-parkeerplaatsen op het Oudstrijdersplein en in de Beverstraat bewijzen alvast hun nut. En de doorsteek daar past in het lokaal middenstandsbeleid. Het is een totaalproject met Ninia en de handelswijken.”

D’Haeseleer bleef bij zijn standpunt: er zijn te weinig parkeerplaatsen. “En die 80 plaatsen aan de Abdijkerk zijn niet de oplossing.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons