Ninove 29 Mar 2020 - 21u41
Broken Clouds
4.91°C

Meeste snelheidsovertredingen in december op Geraardsbergsesteenweg in Voorde

11 januari 2019
Meeste snelheidsovertredingen in december op Geraardsbergsesteenweg in Voorde

NINOVE – De lokale politie controleerde in december 7.105 voertuigen op snelheid. Daarbij stelde zijn 1.038 overtredingen: 14,61 % van de gecontroleerde voertuigen. De Geraardsbergsesteenweg in Voorde liet de slechtste resultaten optekenen, zowel in absolute cijfers als in percentages.

De politie voerde in december 2018 de meeste controles uit in Ninove, Meerbeke en Outer, het minst in Pollare en Nederhasselt. De meeste overtredingen deden zich voor in zones 50. In Voorde kwamen in december zowel het hoogste als het bijna laagste percentage overtredingen voor: 51,14 % op de Geraardsbergsesteenweg en 10 % op de Brakselsesteenweg.

Over de laatste vier maand van het jaar bekeken, vertoonden de Geraardsbergsesteenweg (Nederhasselt), de Denderhoutembaan (Ninove), de Nederhasseltstraat (Nederhasselt) en de Geraardsbergesteenweg (Voorde) de hoogste percentages overtredingen.

Maar diezelfde Geraardsbergsesteenweg (Nederhasselt) daalde wel van 38,19 % overtredingen in september 2018 naar 5,51 % in december 2018. Blijkbaar hebben gerichte controles toch resultaat.

Resultaten december 2018

Gemeente Max. snel. Controles Overtred. %
Denderwindeke Edingsestwg 50 516 79 15,31
Denderwindeke Heirebaan 50 378 68 17,99
Denderwindeke Rijstraat 50 40 7 17,50
Meerbeke Edingsestwg 50 266 70 26,32
Meerbeke Edingsestwg 70 698 60 8,60
Meerbeke Hemelrijk 50 140 16 11,43
Meerbeke Tenberg 50 105 26 24,76
Nederhasselt Geraardsbergsestwg 70 363 20 5,51
Neigem Halsestwg 50 861 165 19,16
Ninove Aalstersestwg 50 1 143 27 2,36
Ninove Denderhoutembaan 50 390 97 24,87
Outer Aardeweg 50 285 34 11,93
Outer Brakelsestwg 50 682 73 10,70
Outer Groenstraat 50 171 41 23,98
Pollare Pollarebaan 50 275 31 11,27
Voorde Brakelsestwg 70 440 44 10,00
Voorde Geraardsbergsestwg 50 352 180 51,14
Totaal   7 105 1 038 14,61

 

Percentage overtredingen per gemeente

Gemeente %
Voorde 28,28
Neigem 19,16
Denderwindeke 16,49
Meerbeke 14,23
Outer 13,01
Pollare 11,27
Ninove 8,09
Nederhasselt 5,51

 

Aantal controles per gemeente

Gemeente Control.
Ninove 1 533
Meerbeke 1 209
Outer 1 138
Denderwindeke 934
Neigem 861
Voorde 792
Nederhasselt 363
Pollare 275

 

Rangschikking volgens de meeste overtredingen/straat

Gemeente Max. snel. Controles Overtred. %
Voorde Geraardsbergsestwg 50 352 180 51,14
Meerbeke Edingsestwg 50 266 70 26,32
Ninove Denderhoutembaan 50 390 97 24,87
Meerbeke Tenberg 50 105 26 24,76
Outer Groenstraat 50 171 41 23,98
Neigem Halsesteenweg 50 861 165 19,16
Denderwindeke Heirebaan 50 378 68 17,99
Denderwindeke Rijstraat 50 40 7 17,50
Denderwindeke Edingsestwg 50 516 79 15,31
Outer Aardeweg 50 285 34 11,93
Meerbeke Hemelrijk 50 140 16 11,43
Pollare Pollarebaan 50 275 31 11,27
Outer Brakelsestwg 50 682 73 10,70
Voorde Brakelsestwg 70 440 44 10,00
Meerbeke Edingsestwg 70 698 60 8,60
Nederhasselt Geraardsbergsestwg 70 363 20 5,51
Ninove Aalstersestwg 50 1 143 27 2,36
Totaal   7 105 1 038 14,61

 

Overzicht september-december 2018

Maand Controles Overtr. %
September 2018 11 064 1 725 15,59
Oktober 2018 12 005 1 536 12,79
November 2018 11 441 1 540 13,46
December 2018 7 105 1 038 14,61
Totaal 41 615 5 839 14,03

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons