Ninove 10 Apr 2020 - 12u48
Clear Sky
8.89°C

Kruispunt 'Passage' opengesteld voor alle verkeer

13 december 2018
Kruispunt 'Passage' opengesteld voor alle verkeer

NINOVE - De werken aan kruispunt 'Passage' zijn beëindigd.

Na weken extra verkeershinder door de grootschalige rioleringswerken van project 'Dreefstraat' is het belangrijke en drukke kruispunt van de Stationsstraat met de Dreefstraat opnieuw opengesteld voor alle verkeer. De toplaag in asfalt moet nog aangebracht worden, maar dit zal pas gebeuren op het einde van de werken in de Weggevoerdenstraat, voorzien voor maart.

De werken zitten nu in de laatste fase. Hierdoor is de Weggevoerdenstraat niet toegankelijk tussen de spoorweg en het kruispunt Stationsstraat. Vóór het kerstverlof zal dit deel van de straat nog voorzien zijn van een laag steenslag. De woningen en handelszaken zijn dan maximaal bereikbaar tijdens het eindejaar.

De onderdoorpersing van de riolering onder de spoorweg is voorzien in de maand januari 2019.

Met het openstellen van het kruispunt verandert ook de rijrichting in de Sint-Jorisstraat opnieuw naar de normale situatie: het verkeer is mogelijk vanaf de Stationsstraat richting Koepoortstraat.

Ook zal de wekelijkse dinsdagmarkt terug over de volledige Graanmarkt plaatsvinden. Hierdoor zal er op dinsdag opnieuw verkeer mogelijk zijn op de Centrumlaan tussen de twee rotondes.

GNE   Foto Giovanni Neckebroeck  

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons