Ninove 03 Apr 2020 - 03u21
Broken Clouds
10.09°C

Omgevingsvergunning voor Mallaardparking goedgekeurd

28 november 2018
Omgevingsvergunning voor Mallaardparking goedgekeurd

NINOVE – De gemeenteraad keurde omgevingsvergunningsaanvraag en signalisatie goed voor het regulariseren en opwaarderen van de openbare parking aan de Mallaardstraat. 

Tijdens het openbaar onderzoek zijn geen bezwaren ingediend. Aan deze goedkeuring zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

De onderfundering van de waterdoorlatende verharding moet ook waterdoorlatend zijn.

Er mogen geen kunstmatige drainagesystemen of afvoergoten in of onder de verharding voorzien zijn, die het hemelwater afvoeren naar de riolering of de Dender.

Een ophoging van het terrein is niet toegelaten. Als een nivellering van de parking nodig is, moet dit gebeuren door afgraving en niet door bijkomende ophoging.

Signalisatie

Tijdens dezelfde zitting van 22 november j.l. gingen de raadsleden ook akkoord met de signalisatie, die op de parking zal komen.

  • Verkeersbord E9b, dat parkeren uitsluitend toelaat voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.
  • Verkeersbord E9a met onderbord en pictogram voor personen met een handicap.
  • Verkeersbord E9a met onderbord ‘oplaadeiland voor elektrische voertuigen’.
  • Verkeersborden F49 voor 2 oversteekplaatsen voor voetgangers.
  • Aanwijzingsbord F19 en verbodsbord C1 voor het in-en uitrijden van de parking.
  • Verbodsbord C29 met een maximale hoogte van 2,5 meter aan de in- en uitrit.

Die veelheid van verkeersborden ontlokte bij Kurt Van Den Driessche (N-VA) de ironische bedenking: “Er zijn hier wel wat weinig verkeersborden voorzien.” Een duidelijke referentie aan de parkeervakken- en bordenhistorie in Outer.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons