Ninove 04 Apr 2020 - 06u56
Scattered Clouds
6.81°C

Onderzoek naar ‘mobipunt’ voor Doorn Noord

29 november 2018
Onderzoek naar ‘mobipunt’ voor Doorn Noord

NINOVE – SOLVA onderzoekt de mogelijkheid voor de aanleg van een mobipunt op het toekomstig bedrijventerrein Doorn Noord. Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende duurzame mobiliteitsfuncties elkaar ontmoeten zoals deelfietsen, deelwagens, laadpunten, busstop, eventueel een pakjesautomaat.

Duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen gaat zowel over logistieke stromen als over personenverkeer. Dat laatste bestaat dan weer uit woon-werkverplaatsingen, bezoekers en uitgaande dienstverplaatsingen. Al deze mobiliteitsvragen zijn fundamenteel verschillend en vragen dan ook een andere aanpak. De aanleg van Door Noord biedt een unieke gelegenheid om hier vanaf de start volop aandacht voor te hebben. De ruimtelijke aandacht voor fietsers en voetgangers zit geïntegreerd in het ontwerp. Enkel fietspaden aanleggen zal waarschijnlijk niet volstaan.

Een mobipunt past in die optiek. Zo’n punt is een fysieke locatie waar mobiliteitsdiensten samen komen, eventueel zelfs gekoppeld aan andere voorzieningen zoals een pakjesautomaat. Het samenbrengen op een toegankelijke en zichtbare locatie van deze diensten, vergemakkelt en moedigt het gebruik ervan aan.

Bij Doorn Noord komt een bushalte op het bedrijventerrein. De ruimte eromheen vormt dan een mobipunt. Met een deelfiets sta je in enkele minuten aan het station van Ninove. Deelwagens kunnen overdag dienst doen als dienstwagens, ’s avonds en in het weekend kunnen buurtbewoners deze gebruiken. Het fysiek reserveren van een deel van de ruimte als mobipunt zorgt ervoor dat elders ruimte vrijkomt. Als een groep werknemers voor hun dienstverplaatsingen niet langer afhankelijk is van hun eigen wagen, kan heel wat kostbare parkeerruimte worden benut voor groenzones, biodiversiteit of zelfs extra bedrijvigheid. Het mobipunt op Doorn Noord moet zo het infrastructurele sluitstuk vormen van een bredere visie op duurzaam verplaatsingsgedrag.

Info: Doorn Noord.

MLI - Foto SOLVA

Ook mobipunten in centrum van NINOVE

Het schepencollege keurde de ontwikkeling goed van twee mobipunten: een aan de Centrumlaan, ter hoogte van het stadhuis, en een aan het station.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons