Ninove 08 Apr 2020 - 02u03
Few Clouds
20.67°C

Een overvloed aan parkeerborden jaagt Outer nog meer in de gordijnen

20 november 2018
Een overvloed aan parkeerborden jaagt Outer nog meer in de gordijnen

OUTER – Deze week plantte Trafiroad een spreekwoordelijk bos aan verkeersborden in o.a. de Bovenhoek- en de Outerstraat. Het leek wel alsof Sinterklaas ze met gulle hand had rondgestrooid. Of was het een vervroegd Black Friday-koopje? Hoe dan ook, de bewoners kunnen er niet mee lachen en schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) heeft andermaal de boter gegeten.

Eerst was er beroering over het markeren van parkeervakken in de straat, waardoor het aantal beschikbare parkeerplaatsen drastisch is gekrompen. Als klap op de vuurpijl pootte Trafiroad nadien parkeerborden neer, twee per reeks parkeervakken. Duidelijk ‘des Guten zuviel’.

We besparen onze lezers de bijvoeglijke naamwoorden waarmee schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel op de sociale media intussen is bedacht. Maar geef toe een dergelijke explosie aan borden is eerder ongewoon en staat haaks op het Vlaams beleid om net het aantal borden te verminderen.

Wegcode

Maar volgens de schepen kan dit niet anders. “Over de essentie van de zaak: niet wij maar de federale overheid bepaalt de wegcode. En die stipuleert dat het verkeersbord E9b geldt vanaf de plek waar het is geplaatst tot het volgende kruispunt. Je moet dus ook het einde van de parkeerzone aangeven, anders loopt deze over de hele Outerstraat. Dus zeker ook op plaatsen waar wij klachten krijgen over foutparkeren moet het zoals de wetgever het voorschrijft. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik het huidig wetgevend kader absurd vind, maar het kan niet anders.”

Inmiddels komen naast de verwijten, ook suggesties binnen over hoe het anders zou kunnen. “Bijvoorbeeld door geen parkeervakken af te bakenen, maar op de boordsteen een geel-witte markering aan te brengen”, aldus Kurt Van Den Driessche (N-VA). “Deze komt overeen met een parkeerverbod. Je mag daar dan tijdelijk stilstaan om te laden of te lossen. Parkeren is anders. Overigens: het gemeentelijk mobiliteitsplan voorziet het invoeren van snelheidszones. Dat zal het aantal verkeersborden drastisch doen dalen.”

De discussie zal nog niet meteen gaan liggen. De schepen blijft de gebeten hond en raakt vooral de persoonlijke aanvallen op zijn integriteit stilaan beu. “Welke zot wil op den duur nog aan politiek doen als je de gemakkelijke schietschijf bent van gelijk wie; als om het even wie gelijk welke opinie mag publiceren en je mag bekladden?”

Een retorische vraag?

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons