Ninove 01 Apr 2020 - 08u32
Clear Sky
6.1°C

Politie versterkt toezicht in Dreefstraat

15 november 2018
Politie versterkt toezicht in Dreefstraat

NINOVE – Korpschef Philippe De Cock laat het toezicht op de toegang tot de Dreefstraat versterken. “Indien nodig ondernemen wij bijkomende acties.”

Het kruispunt Passage (Dreefstraat-Weggevoerdenstraat-Stationsstraat) is sinds maandag 12 november onderbroken. De scholen in de Dreefstraat zijn terug toegankelijk, maar enkel voor fietsers en voetgangers. Desondanks voerden ouders hun kinderen per auto tot aan de schoolpoort. Dat sommigen op het voetpad parkeerden en de auto’s nadien moesten keren, zorgde voor een verkeerschaos en heel onveilige situaties.

De politie hield tot op heden vooral actief toezicht in de stationsbuurt en op de Astridlaan. “Wat verkeerschaos betreft in gevolge gewijzigde verkeerssituaties, normaliseert de toestand meestal na enkele dagen”, aldus korpschef Philippe De Cock. “Indien dat niet gebeurt, nemen wij bijkomende initiatieven, zoals het sensibiliseren van de ouders en gericht optreden.“

“Zo hielden wij gericht toezicht en traden wij op in de Abdijstraat naar aanleiding van klachten dat het gewijzigde eenrichtingsverkeer werd genegeerd. Omdat bleek dat vooral ouders van schoolgaande kinderen overtredingen begingen, voerden wij een sensibiliseringsinitiatief door via de school een brief te verspreiden. Voor de Dreefstraat ontvingen wij nog geen klachten, maar ingevolge de berichtgeving, zullen wij ook daar versterkt toezicht organiseren en indien nodig bijkomende acties ondernemen.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons