Ninove 03 Apr 2020 - 05u19
Broken Clouds
10.09°C

Asfaltering jaagpad Pollare nog niet voor meteen

11 oktober 2018
Asfaltering jaagpad Pollare nog niet voor meteen
POLLARE – De Vlaamse Waterweg nv tempert eventueel foute verwachtingen in verband met de asfaltering van het jaagpad in Pollare. Die ingreep is nog niet voor morgen.

De Vlaamse Waterweg nv staat in voor het beheer en onderhoud van de jaagpaden langs de Dender. Claudia Van Vooren, de regionale communicatieverantwoordelijke: “Enkele jaren geleden besloot de waterwegbeheerder om proefstroken in dolomiet aan te leggen. Dit gebeurde op een deel van het pad in Pollare, dat zeer intensief in gebruik is als fietspad.”

Na vele klachten van zowel de stad als van fietsers bij de bevoegde diensten is er alvast een beetje goed nieuws. “De Vlaamse Waterweg nv bekijkt de mogelijkheden om de halfverharding te vervangen door een geasfalteerd jaagpad. De uitvoering is echter nog niet voor meteen. Vooraleer de werken kunnen starten, moeten we nog een omgevingsvergunning opmaken, aanvragen en bekomen. Op dit moment zijn ook de benodigde budgetten voor de werken niet beschikbaar.”

In afwachting van een definitieve oplossing zal De Vlaamse Waterweg nv daarom op geregelde tijdstippen met een veegwagen passeren om eventuele spoorvorming te voorkomen of waar nodig weg te werken. De waterwegbeheerder volgt de situatie op het terrein goed op.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons