Ninove 07 Apr 2020 - 00u09
Clear Sky
17.74°C

Bijna helft gecontroleerde vrachtwagens in overtreding

19 september 2018
Bijna helft gecontroleerde vrachtwagens in overtreding

NINOVE – De lokale politie hield op 18 september 2018 tussen 08:30 en 12:00 uur een verkeersactie ‘zwaar vervoer’ op de Expresweg N28. Ze deed dit in samenwerking met een aantal externe partners.

Er zijn 2.810 voertuigen gescand; 23 zijn daadwerkelijk gecontroleerd. Tijdens deze controles stelde de politie 11 overtredingen vast. Dat komt neer op 47,8%.

Vier overtredingen betroffen overlading, drie vrachtwagens voldeden niet aan de technische eisen en één chauffeur beschikte niet over een vervoersvergunning.

Daarnaast stelde de politie twee processen-verbaal op: een voor het gebruik van drugs in het verkeer, een tweede wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst is maar liefst € 12.380,76 geïnd aan achterstallige verkeersbelasting.

Info: http://www.lokalepolitie.be/5442.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons