Ninove 03 Apr 2020 - 23u49
Scattered Clouds
6.81°C

Hoe gezond is het leven in Ninove?

17 september 2018
Hoe gezond is het leven in Ninove?

NINOVE – De Lokale Gezondheidsindicator Mobiliteit drukt de gezondheidsimpact van mobiliteit uit in cijfers en grafieken. Ook voor Ninove zijn deze gegevens inmiddels bekend.

Lokale besturen kunnen deze gebruiken om maatregelen te nemen rond mobiliteit, waarbij gezondheid centraal staat.

Verschillende factoren bepalen de gezondheidsimpact van mobiliteit. Gezondheidsstudies houden hoofdzakelijk rekening met vier parameters die een impact hebben op gezondheid:

  • luchtverontreiniging,
  • geluidshinder,
  • verkeersongevallen (verkeersveiligheid),
  • actieve mobiliteit.

Op basis daarvan kunnen we de gezondheidsimpact van deze vier parameters beschouwen voor Ninove in vergelijking met andere gemeenten van hetzelfde type.

Wij geven de cijfers en statistieken hieronder weer voor Ninove.

Info

Verklaring van de term DALY: deze staat voor ‘Disability Adjusted Life Years’, uitgedrukt in jaren. Dat is het aantal jaren dat een gemiddelde inwoner verliest door sterfte of een minder kwaliteitsvol leven omwille van ziekte, invaliditeit enz.

De Lokale Gezondheidsindicator Mobiliteit is een beleidsinstrument gemaakt door de partnerorganisatie Milieugezondheidszorg. Dat samenwerkingsverband tussen het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, het Vlaams Instituut Gezond Leven en het agentschap Zorg en Gezondheid wordt gefinancierd door Zorg en Gezondheid.

Info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/luchtverontreiniging-en-geluid-gezondheidsimpact-mobiliteit.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons