Ninove 06 Apr 2020 - 20u51
Clear Sky
17.74°C

Schepen van Mobiliteit wil aanleg keerpunten op Brakelsesteenweg ‘on hold’ zetten

14 september 2018
Schepen van Mobiliteit wil aanleg keerpunten op Brakelsesteenweg ‘on hold’ zetten

OUTER – Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel voorziet grote problemen door de aanleg van twee keerpunten op de Brakelsesteenweg. Deze moeten het geplande winkelcentrum Ninouter ontsluiten. Volgens hem zullen zij voor een serieuze overlast en een meerkost voor de Ninovieters zorgen.

De schepen is zacht uitgedrukt een koele minnaar van Ninouter, het winkelcentrum dat projectontwikkelaar Mitiska langs de Brakelsesteenweg wil realiseren. Op een inderhaast bijeen geroepen persconferentie bracht hij donderdagnamiddag 13 september extra argumenten contra aan.

“De ontsluiting van het winkelcentrum zal gebeuren door twee keerpunten, gepland door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Maar de 500 meter van de Brakelsesteenweg tussen die beide punten wordt niet heraangelegd. De bestaande riolering zal daardoor een stuk dieper liggen dan de nieuwe op de keerpunten. Ik voorzie geurhinder voor de buurt, maar vooral een reële kans op wateroverlast bij zware regenval.”

En dat is nog niet alles volgens de schepen. “Er komen drie pompen onder het wegdek. De controle daarvan zal maandelijks gebeuren. Het is momenteel compleet onduidelijk wie de factuur hiervoor zal betalen. Nog problematischer is hoe ze de onderhoudswerkzaamheden zullen organiseren. In het beste geval zal het rijvak richting Brakel worden onderbroken gedurende drie uur, wat zal leiden tot een onmogelijke verkeerssituatie.”

Extra kosten

Het is volgens hem ook niet duidelijk wie zal opdraaien voor de heraanleg van het niet-geplande tussenstuk. “Alles samen raam ik de factuur daarvan op € 1,2 miljoen. Dat zal volgens mij de Ninoofse belastingbetaler moeten ophoesten. Daardoor dreigen andere prioritaire projecten op de lange baan te komen. Ik denk aan de Krepelstraat, Roost, de Weggevoerdenstraat, de Pollarebaan.”

Wouter Vande Winkel stelt dus voor de geplande werken ‘on hold’ te zetten. “De aanbestedingsprocedure voor die keerpunten loopt, er is nog geen contract met een aannemer. Vanuit het Vlaams Gewest wil men absoluut verder, maar zolang die genoemde problemen niet zijn uitgeklaard, lijkt het mij wijs om die procedure stil te leggen.”

Of zijn démarche geen invloed zal hebben op de schadeclaim, die Mitiska tegen de stad heeft lopen? “Zelf denk ik dat hun procedure geen kans maakt. Wij hebben als stadsbestuur gebruik gemaakt van ons recht om naar de raad voor vergunningsbetwistingen te stappen. Hun claim heeft geen grond van bestaan. We zijn wel discretie overeengekomen in verband met de handelsconvenant, maar over de puur praktische gevolgen van dit project kan ik nog altijd vrij communiceren.”

“Dus mijn vraag aan AWV blijft: leg die procedure stil, gelet op de mobiliteitsproblematiek en de kosten. Ik spreek nu in naam van onze fractie en wil niet verantwoordelijk zijn voor de situatie die men daar zal creëren. De gesprekken verlopen moeizaam. Maar wij zijn niet de vertegenwoordigers van de aandeelhouders van een projectontwikkelaar. Onze aandeelhouders zijn de Ninovieters.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons