Ninove 05 Apr 2020 - 04u02
Few Clouds
14.95°C

Politie verhoogt toezicht bij de start van het schooljaar

30 augustus 2018
Politie verhoogt toezicht bij de start van het schooljaar

NINOVE – De politie zal samen met de gemeenschapswachten alles in het werk stellen om de eerste schooldagen vlot te laten verlopen.

Politieagenten zullen zichtbaar aanwezig zijn en dat niet alleen om het verkeer in goede banen te leiden. Ze doen dit ook om misdrijven tegen de schoolgaande jeugd te voorkomen of om er tegen op te treden. De aanwezigheid van de politie zal zich niet beperken tot de schoolomgeving; ze zal onder meer ook present zijn in de omgeving van het station van Ninove.

Dit schooljaar levert het lokale politiekorps ook extra inspanningen om criminaliteitsfenomenen, waarvan jongeren het slachtoffer zijn, nog beter te voorkomen of te bestrijden. Dit zal het hele jaar door gebeuren door zowel zichtbare als discrete aanwezigheid op alle plaatsen, waarvan de politie weet of vermoedt dat feiten worden gepleegd.

Oproep tot extra aandacht

De politie kan dit evenwel niet alleen. Daarom roepen zij iedereen op om extra aandacht te besteden aan verkeersveilig gedrag, niet alleen in de schoolomgeving maar ook op de wegen naar de school. Vergeet niet dat sommige kinderen hun eerste passen alleen in het verkeer zetten of voor het eerst zelfstandig met de fiets naar school rijden.

De politie rekent er ook op dat iedereen feiten meldt, waarvan hij of zij getuige of slachtoffer is. Die oproep geldt voor leerlingen, leerkrachten, ouders of getuigen met burgerzin.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons