Ninove 27 Feb 2020 - 01u57
Lichte regen
3.89°C

Invoeren zones 30 en 50 zorgt voor hommeles in de gemeenteraad

22 juni 2018
Invoeren zones 30 en 50 zorgt voor hommeles in de gemeenteraad

NINOVE – Voor alle Ninoofse deelgemeenten wil schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (SP.a/Groen/Samen) eenvormige zones 30 en 50 invoeren. Die intentie zorgde voor heel wat discussie en bezwaren, niet alleen bij de oppositie, maar ook bij twee leden van de meerderheid. Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) moest de zitting zelfs schorsen om tot een haalbaar voorstel te komen.

“Wij willen over heel het Ninoofse grondgebied globale snelheidszones”, aldus de schepen. “70 langs de gewestwegen, 50 in de bebouwde kom en 30 ter hoogte van onder andere schoolomgevingen. De op- en aanmerkingen hebben we waar mogelijk opgenomen in de definitieve versies.”

Dat laatste was bedoeld voor Kurt Van Den Driessche (N-VA), die alle dossiers had nagekeken en verschillende aanpassingen had gesuggereerd. “Zone 30-borden langs gewestwegen moeten wel dynamisch zijn, dus enkel gelden tijdens bepaalde uren van de schooltijd. Het is ook belangrijk dat dergelijke zones fysiek goed herkenbaar zijn, anders zou je voor verwarring kunnen zorgen bij de automobilisten.”

De andere oppositiepartijen waren echter veel minder te spreken over de twintig voorgestelde punten. Ze hadden het gevoel dat deze hen door de strot werden geramd, vroegen meer tijd om ze te analyseren en vonden ze soms ronduit overbodig. “Pestmobiliteit”, noemde Rudy Corijn (Forza) het. “De helft is ingegeven door bezorgdheid om de veiligheid, maar de andere helft door opportuniteitsredenen. Nog los van de kostprijs om al die borden te vervangen.”

“In sommige straten kun je niet sneller dan 30 per uur”, vulde Ilse Malfroot (Forza) aan. “Daar zijn geen borden nodig. Laat het gezond verstand spreken.”

“Snelheid is voor u relatief”, repliceerde schepen Vande Winkel. “Leg dat maar eens uit. Tijdens een snelheidscontrole zijn op de Heirebaan in Denderwindeke recent 27 rijbewijzen ingetrokken. Een vrachtwagen is er geflitst aan 102 km per uur. Ik trek dit dossier zeker niet terug.”

Salomonsoordeel

Veel heen en weer geargumenteer en tot dan toe een spel van meerderheid en oppositie. Tot Michel Casteur (Open VLD), voormalig verkeersschepen en ere-burgemeester, zich in het debat mengde. “We worden meer en meer in een keurslijf gedrukt met steeds meer reglementering. Dit wordt stilaan onleefbaar. Denk logisch na en voer zones 30 in waar nodig. Blijf realistisch en menselijk. Die borden staan er voor die paar procenten die er toch niet naar kijken. Stel dit dossier uit en geef ons de tijd om opmerkingen te maken.”

Zijn tussenkomst was blijkbaar niet voorzien. Toen ook Freddy Van Eeckhout (CD&V/Samen) zich daarbij aansloot, werd het helemaal moeilijk voor de meerderheid.

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) schorste daarop de vergadering om te overleggen met de meerderheidsfracties. Een kwartier later kwam ze met een Salomonsoordeel: “De meerderheid zal het plan met de aanpassingen voorleggen ter stemming. Alle dossiers zullen tot 5 juli ter inzage liggen. Tot dan kunnen de raadsleden nog opmerkingen binnen sturen. Op de extra gemeenteraadszitting van 17 juli, of in september voor de latere voorstellen, zullen we deze bespreken.” Indien er nadien nog aberraties voorkomen, kan de gemeenteraad hoe dan ook wijzigen waar nodig.

Rudy Corijn sprak van een klucht en zei niet in Sinterklaas te geloven. Zijn voorstel tot verdaging haalde geen meerderheid, de betrokken agendapunten wel. Volgens de burgemeester en de schepen komen deze tegemoet aan de verzuchtingen bij een groot deel van de bevolking.

MLI

"De kans dat je overlijdt als iemand je aanrijdt aan 30 km/uur is 10%. Bij 50 km/uur is dat 80%. Iedereen vindt dat er te snel wordt gereden in de eigen buurt." (Lieven Meert - SP.a/Groen/Samen)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons