Ninove 02 Apr 2020 - 09u53
Clear Sky
0.6°C

“Verkeersinfarct Ninove, chaos regeert!”

20 april 2018
“Verkeersinfarct Ninove, chaos regeert!”

NINOVE – Ilse Malfroot (Forza Ninove) zal de bevoegde schepen op de komende gemeenteraad interpelleren over de verkeersproblematiek in de binnenstad. “Ik wil hem aanzetten tot actie. Ik kan mij immers niet inbeelden dat de huidige chaos zou blijven duren tijdens de hele periode van wegenwerken.”

De huidige wegenwerken in Ninove leiden volgens haar tot grote verkeersproblemen en chaos. “Het centrum van Ninove is nagenoeg volledig onderbroken, met de Graanmarkt en de Dreefstraat als kritieke punten. Dat wegenwerken hinder met zich mee brengen is normaal. Het komt er echter op aan om deze hinder voor de middenstanders en hun klanten tot een minimum te beperken. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de schepen van Mobiliteit, Wouter Van de Winkel, nalaat om de noodzakelijke wegomleggingen te voorzien en deze vooral goed aan te duiden. Nergens in de stad zijn borden met ‘omleiding’ om Ninovieters en bezoekers van buiten Ninove te begeleiden.”

Gevaarlijke toestanden en gebrekkige communicatie

“De voorbije dagen was ik getuige van ontelbare gevaarlijke situaties. Deze week was zelfs de Weggevoerdenstraat plots niet langer toegankelijk, komende van de Dreefstraat. Dit niet aangeduid ter hoogte van de Stationsstraat, waardoor vele automobilisten toch richting Weggevoerdenstraat bleven rijden. Ter hoogte van de spoorwegovergang moesten zij dan in volle ochtendspits keren. Dit leidde tot zeer gevaarlijke toestanden voor fietsers, voetgangers en automobilisten.”

Ook heel wat vrachtwagens dolen volgens het raadslid rond in de binnenstad, bij gebrek aan een duidelijke aanduiding van de alternatieve routes. Dit alles heeft volgens haar te maken met een gebrekkige communicatie. “Deze is in Ninove een lachertje. Dat mochten we ook in andere dossiers ervaren. Het communicatiebeleid is nauwelijks die naam waardig.”

Schepen van Mobiliteit Wouter Van de Winkel (SP.A-Groen): “Vanuit mobiliteit adviseren we en stellen we samen met de collega’s van Openbare Werken die omleidingsplannen op. Maar in principe vallen deze onder hun bevoegdheid, net als de opvolging van de werfsituatie.”

Toch wil hij nog een algemene bedenking kwijt. “Doorgaande vrachtwagens volgen altijd de ring, vrachtwagens die in ons centrum moeten zijn komen – zeker de eerste weken van de werken – af en toe effectief in de problemen. Vaak stellen we vast dat ze op automatische piloot de GPS volgen. Deze morgen nog stond een vrachtwagen geblokkeerd aan de Denderkaai: gewoon de signalisatie genegeerd. Daar valt helaas weinig aan te doen, we volgen de situatie op de voet en sturen bij waar nodig.”

Beperkt en tijdelijk

Schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld): “De dienst Verkeer regelt de omleidingen in samenwerking met de verkeerspolitie. Momenteel voert Eandis nutswerken uit met een boring onder de spoorweg. Daarvoor vragen zij toestemming aan de politie. De situatie in de Weggevoerdenstraat, waarvan sprake, heb ik ook opgemerkt toen ik de kinderen aan de school afzette. Wanneer ik verder reed heb ik eveneens het bord gezien dat enkele richting aanduidde. Ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat heb ik inderdaad geen signalisatie opgemerkt.”

De situatie was volgens de schepen snel aangepast. “Toen ik naar de werfvergadering reed, een kwartiertje later, was het eenrichtingsbord al weggenomen. Al bij al was de chaos niet groot en zeer tijdelijk. Er zijn momenteel gigantisch veel nutswerken bezig, door onderaannemers van onderaannemers en het is niet altijd eenvoudig om een goed overzicht te behouden; soms is het kwaad al geschied. Ik doe wekelijks vaststellingen en probeer deze zoveel als mogelijk op te lossen.”

De zitting van de gemeenteraad heeft plaats op donderdag 26 april vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 Ninove.

(LMN)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons