Ninove 29 Mar 2020 - 20u34
Broken Clouds
4.91°C

Verkeersveiligheid primeert aan Ninoofse scholen!

12 april 2018
Verkeersveiligheid primeert aan Ninoofse scholen!
 
#Ninove - Veiligheid aan de scholen is een belangrijk aandachtspunt van het stadsbestuur. Daarom is er nu ook een zebrapad aangelegd aan de basisschool De Wonderwijzer in Meerbeke, zodat de kinderen veilig de Nieuwstraat kunnen oversteken.
 
Dit zebrapad kwam er op vraag van de school zelf en van Lucie Van den Spiegel, wiens kinderen schoollopen in De Wonderwijzer. Zij maakte deze vraag over aan André Van Den Steen, OCMW raadslid te Ninove.
André gaf deze vraag op zijn beurt door aan burgemeester Tania De Jonge. Dit initiatief werd unaniem goedgekeurd door de verkeerscommissie en de gemeenteraad.
 
Iedereen is uiteraard heel tevreden met deze realisatie omdat op deze manier vermeden wordt dat de kinderen het gevaarlijke kruispunt moeten dwarsen. Zij kunnen na de paasvakantie alvast veilig starten aan het laatste trimester van dit schooljaar! ( DBBN)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons