Ninove 29 May 2020 - 06u06
Clear Sky
10.04°C

Minister Ben Weyts verlengt einddatum voor project 'De Leebeek’

19 mei 2020
Minister Ben Weyts verlengt einddatum voor project 'De Leebeek’

OUTER – Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) besliste om de einddatum te verlengen voor alle lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten. Dat is goed nieuws voor Dender Hockey Ninove en Padel 2020.

De werken aan de nieuwe sportinfrastructuur ‘De Leebeek’ kunnen net als elders vertraging hebben opgelopen omwille van de corona-scrisis. Aannemers kunnen misschien de werken tijdelijk niet uitvoeren of zijn geconfronteerd met leveringsproblemen van bouwmaterialen.

“Ook sportend Vlaanderen heeft hard te lijden onder deze gezondheidscrisis”, aldus de minister. “Elkeen van ons heeft nood aan positieve perspectieven. Net daarom zijn investeringen in de uitbouw van onze lokale sportinfrastructuur nodig. De lopende projecten, die omwille van deze onvoorziene omstandigheden vertraging hebben opgelopen, zullen hun subsidie niet verliezen en krijgen een jaar uitstel voor de realisatie.”

Bijgevolg komt ook het lopende sportinfrastructuurproject in 'De leebeek' niet in het gedrang. De projectindiener kan zijn subsidie behouden.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons