Ninove 10 Apr 2020 - 18u50
Clear Sky
8.89°C

Boogschutters eren hun koning en onderkoning

02 september 2019

NINOVE – Tijdens de koningsschieting van 19 mei op de staande wip hadden de drie handboogverenigingen het tegen mekaar opgenomen om uit te maken wie de schutterskoning van de stad zou zijn. Zondag 01 september vond de koningsviering plaats op het terrein van Concordia.

Ninove telt drie clubs van handboogschutters: Concordia, Sint-Medard en Sint-Sebastiaan. Zij nemen het elk jaar in een koningsschieting tegen mekaar op.

We spraken met de koning Bart Van Heghe (Sint-Sebastiaan) en de onderkoning Michel Van Mulder. De eerste behaalde de koningstitel door de koningsvogel in 32 rondes neer te halen. Michel Van Mulder kon de oppergaai in de tweede ronde neerschieten.

Frank Van Impe, voorzitter van Concordia, en overkoepeld voorzitter Pascal Van Mol, gaven ons een inkijk in hun engagementen tijdens het hele jaar.

Bij handboogschieten staan plezier, vriendschap en sportiviteit centraal.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons