Ninove 01 Apr 2020 - 09u22
Clear Sky
6.1°C

Nu ook UiTPAS mogelijk voor sportverenigingen

01 december 2018
Nu ook UiTPAS mogelijk voor sportverenigingen

NINOVE – De gemeenteraad ging op22 november unaniem akkoord voor een kansentarief bij sportverenigingen via de UiTPAS. Op die manier kunnen meer clubs tot dit systeem toetreden.

Ninove heeft al sinds eind 2015 een samenwerkingsovereenkomst met UiTPAS (voorheen kansenpas) regio Dender. Een van de doelstellingen van de Ninoofse afsprakennota ‘Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, 2014-2019’ is ervoor zorgen dat meer aanbieders van vrijetijdsactiviteiten zich engageren voor de UiTPAS/kansenpas. Afhankelijk van de regio betaalt een rechthebbende dan een eigen bijdrage tussen de 25 en 40 % van de werkelijke kostprijs.

Veel sportverenigingen geven aan dat ze dit een redelijk en haalbaar percentage vinden, indien dit binnen bepaalde quota blijft en de financiële balans van de vereniging niet in gevaar komt.

De stad wil sportverengingen een kader bieden om in te stappen in het structurele UiTPAS-verhaal. Dat berust op een aantal principes of mogelijkheden.

  • UiTPAS is een instrument binnen de Ninoofse sportdienst voor alle eigen activiteiten. Het gebruik ervan gebeurt vanuit een beleidskeuze ‘Sport voor Allen’.
  • De financiële drempel bewaken door sportverenigingen met een UiTPAS-engagement te belonen, de risico’s van ervan te begrenzen en initiatieven tot alternatieve financiering te begeleiden of op te starten.
  • Openheid voor en omgang met nieuwe doelgroepen door zelf vormingen te organiseren, het volgen van vormingen te stimuleren of te belonen en goede praktijken te delen en te belonen

Alle fracties binnen de gemeenteraad gingen met die regeling akkoord.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons