Ninove 01 Apr 2020 - 22u48
Clear Sky
7.73°C

Investeringssubsidie van € 300.000 voor Dender Hockey

09 juli 2018
Investeringssubsidie van € 300.000 voor Dender Hockey

OUTER – Hockeyvereniging Dender Hockey vzw krijgt een investeringssubsidie van € 300.000. De club wil een sportinfrastructuur uitbouwen op de terreinen ‘Leebeek’ in Outer. De gemeenteraadsleden hadden wel vragen bij de mogelijke aanleg van een parkeerterrein op stadskosten.

Met 170 leden (waarvan meer dan 130 jeugdspelers) zit de club op zijn locatie aan de Pollarebaan aan zijn plafond. Ze kregen in september 2017 een recht van opstal van 30 jaar voor 3 hectare stadsgrond in Outer. Daar willen ze een sportinfrastructuur realiseren: een kunstgrasveld, Finse piste, padelvelden (een combinatie van squash en tennis) en een clubhuis met kleedkamers.

De stedelijke sportraad gaf eerder een gunstig advies voor een investeringssubsidie, op basis van in te dienen facturen. De gemeenteraad ging eind juni akkoord met een investeringssubsidie van € 300.000. De Ninoofse sportdienst maakt een gebruiksovereenkomst op: de club zal gedurende 30 jaar een gebruiksvergoeding van 1% van de gedane investering betalen.

“De club heeft al een investeringsubsidie van de Vlaamse gemeenschap en beschikt over € 250.000 aan eigen middelen”, aldus sportschepen Marc Torrekens (Open VLD) in antwoord op een vraag van Joost Arents (N-VA) naar de totale kostprijs van het project, geraamd op € 900.000.

Extra parking

Ilse Malfroot (Forza) vroeg om werk te maken van voldoende parkeerruimte. “Momenteel zijn er voldoende parkeerplaatsen”, aldus de schepen. “Er loopt wel een schattingsverslag voor grond achter de kerk, waarop de stad een bijkomende parking kunnen realiseren. Die parking zal er zijn voor de hele buurt. Maar dat zal in een volgende legislatuur zijn.”

“Eigenlijk een parking ten behoeve van die club”, merkte Freddy Van Eeckhout (CD&V-Samen) op. “Ik zie echt niet in dat de buurt die extra parking nodig heeft. En als randparking voor langparkeerders is de Outerse Lebeke toch wel heel ver verwijderd van het centrum van Ninove.”

“Die parking is noodzakelijk” vond Rudy Corijn (Forza) dan weer. “Er is daar al langer een parkeerprobleem. Maar begrijp ik het goed: als die hockeyclub er niet zou komen, zou er ook geen parking zijn?”

“Als voetbal Lebeke-Aalst er was gekomen, was die parking voor hen geweest”, riposteerde de schepen. Al vreesde Luc Roelandt (Forza) dat een uitbreiding van de sportinfrastructuur pas echt extra verkeer zou aantrekken.

Stijn Vermassen (SP.a-Groen) zag kansen voor een extra fietsverbinding met het centrum van Ninove. Zijn partijgenoot Jacques Timmermans wou wel voorbehoud maken“voor alle toezeggingen die hier nu worden gedaan. Het gaat hier om een meerjarenplanning voor de volgende legislatuur.”

Op het einde van de discussie stemden alle aanwezige raadsleden in met de investeringssubsidie.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons