Ninove 31 Mar 2020 - 17u10
Clear Sky
2.06°C

Ninovieter Niklas Arents kandidaat Vlaamse Jeugdraad

13 november 2017

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Deze adviesraad zorgt ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigt de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

Elke drie jaar wordt een nieuwe adviesraad gekozen door jongeren uit Vlaanderen en Brussel. Vanaf woensdag 8/11/2017 tot en met woensdag 15/11/2017 kan iedereen tussen de 12 jaar en 30 jaar zijn stem uitbrengen op één tot drie thema's en één tot acht kandidaten.

Dit jaar stelt ook Ninovieter Niklas Arents zich verkiesbaar voor de adviesraad. De student Agro- en Biotechnologie wil de stem van de jeugd laten horen. ‘De huidige Vlaamse Jeugdraad heeft weinig gerealiseerd’ stelt de voorzitter van Jong N-VA Haaltert-Ninove vast. ‘Dit orgaan biedt nochtans mogelijkheden en kan echt wel wegen op het beleid van de Vlaamse regering’.

De thema’s die Niklas Arents nauw aan het hart liggen zijn natuur en milieu, de opwarming van de aarde en jongeren & werk. ‘Het is mijn bedoeling om jongeren bewuster te maken over de gevolgen van de klimaatverandering. Het zijn de jongeren die onze aardbol in de goede richting moeten sturen’, zegt de jongeman uit Meerbeke.

Maar ook economische thema’s vindt Arents belangrijk. ‘Ik ben zelf een student-ondernemer. Dat wil zeggen dat ik tijdens mijn studies als zelfstandige een eigen eenmans-bedrijf oprichtte met heel wat fiscale voordelen. Dit is een “jong” statuut dat nog erg onbekend is in Vlaanderen en toch erg voordelig voor jongeren. Daarom wil ik dit ook graag promoten.’

Meer info over de kandidaten kan je vinden op de site van de Vlaamse Jeugdraad. Alle jongeren tussen 12 en 30 jaar kunnen stemmen via  www.vlaamsejeugdraad.be/stem.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons