Ninove 09 Apr 2020 - 19u03
Clear Sky
21.86°C

Stad Ninove verhoogt subsidie aan het dierenasiel voor honden en katten in Denderwindeke

02 juni 2017
Stad Ninove verhoogt subsidie aan het dierenasiel voor honden en katten in Denderwindeke

Op voorstel van schepen van dierenwelzijn Katie Coppens (Samen) werd in 2016 de subsidie van de stad aan het dierenasiel voor honden en katten in Denderwindeke verhoogd van 0,25 euro per inwoner naar 0,30 euro per inwoner. Op de gemeenteraad van mei  2017 werd dit via een nieuw voorstel verhoogd naar 0,50 euro per inwoner of +/- 19.000.

Het dierenasiel te Denderwindeke heeft samenwerkingsovereenkomsten met verschillende gemeenten waarvoor zij tevens per inwoner een bijdrage ontvangen.

Het stadsbestuur is eerder geneigd om ten gepaste tijde een aanvullende infrastructuursubsidie aan het dierenasiel te Denderwindeke te geven om haar hondenhokken te verbeteren, werken die in voorbereiding zijn.

Er zijn andere diereninitiatieven die ook subsidiëring door de stad Ninove verdienen.

Oppositiepartij Forza had graag een verhoging gezien naar 1 euro per inwoner, maar de meerderheid ging daar niet op in. Het stadsbestuur is eerder geneigd om ten gepaste tijde een aanvullende infrastructuursubsidie aan het dierenasiel te Denderwindeke te geven om haar hondenhokken te verbeteren, werken die in voorbereiding zijn.

De stad investeert +/- 40.000 euro per jaar aan kattensterilisatie van wilde katten (het vangen, steriliseren, castreren en terugplaatsen).

Het asiel voor weidedieren in Pollare “De Ark van Pollare” waarvoor op voorstel van schepen Katie Coppens twee jaar geleden een nominatieve subsidie van € 1.000 per jaar werd ingevoerd, zal een verhoging van deze subsidie naar € 5.000 per jaar worden voorgesteld. Dit zal meegenomen worden in de budgetherziening van na de zomer 2017.

Poezen in Nood ontvingen tot 2016 ook een nominatieve subsidie van € 1000 per jaar van de stad doch hebben spijtig genoeg hun werking stopgezet .

De stad geeft bovendien, ingevolge het succes van de hondenweide in het park te Ninove, budget van € 15.000 vrijgemaakt voor een tweede hondenweide aan de Abdijstraat te Ninove. De vergunning is in aanvraag zodat deze in principe binnen een aantal maanden zal kunnen gerealiseerd worden.

De dierenbegraafplaats die zal gerealiseerd worden achter het kerkhof aan de Groeneweg te Ninove heeft maanden vertraging opgelopen door de archeologienota  die in het leven is geroepen door deze regering. Er werden in de sleuven geen archeologische vondsten gevonden zodat thans hopelijk snel de vergunning voor het ontwerp kan bekomen worden zodat de uitvoering kan starten.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons