Ninove 10 Apr 2020 - 09u38
Clear Sky
8.89°C

Turbulente gemeenteraad

27 oktober 2017
Turbulente gemeenteraad

Ninove - Afgelopen donderdag kwam het op de gemeenteraadszitting tot een regelrechte clash tussen het stadsbestuur en Forza Ninove leider D’haeseleer. Bij de bespreking van de brief van het gemeenschappelijk managementteam van de stad over de repressieve houding van het schepencollege jegens de stadsadministratie, raakten de gemoederen danig verhit. Uit protest met de gang van zaken, verliet oppositiepartij Forza Ninove samen met een deel van de NVA-vertegenwoordiging de zitting.

Geheime zitting

De voorzitter van de gemeenteraad, Dirk Vanderpoorten, verwees de behandeling van de brief na advies van Binnenlands Bestuur door naar de geheime zitting. Dat was niet naar de zin van  Guy D’Haeseleer die zwaar uithaalde naar burgemeester Tania De Jonge. D’haeseleer sprak van een doofpotoperatie en vergeleek De Jonge opnieuw met de Turkse president Erdogan.

Extra gemeenteraad

Burgemeester De Jonge pikt de beschuldigingen van een doofpotoperatie niet. “Gezien het persoonlijk karakter van de brief was behandeling in geheime zitting de enige manier om de raadsleden volledig te informeren. De voorzitter van de gemeenteraad kan nu eenmaal niet buiten de bepalingen van het gemeentedecreet, die niet toelaten dat persoonlijke zaken van personeelsleden in openbare zitting worden behandeld.” De aanwezige raadsleden hebben kennisgenomen van de omstandigheden waarin de brief ontstaan is. Inhoudelijk kan het schepencollege op dit moment geen extra info geven maar er komt op 10 november een extra gemeenteraad die volledig in het teken zal staan van de brief.

Het voltallige schepencollege betreurt ten zeerste dat Forza Ninove de gemeenteraad vroegtijdig verliet. “De raadsleden die wel aanwezig waren hebben in alle transparantie en sereniteit kennis kunnen nemen van de context van de brief van het managementteam. We pleegden over de grenzen van meerderheid en oppositie overleg over de manier waarop de gemeenteraad de verdere behandeling van de brief kan aanpakken. Alle schepenen zijn vragende partij om de inhoud van de brief ten gronde te bespreken. De beschuldigingen van een doofpotoperatie zijn dan ook volledig uit de lucht gegrepen,” verklaart schepen van Financiën en Personeel Paul De Schepper (Samen).

De partij overweegt nu bijkomende stappen en zal naar alle waarschijnlijk klacht indienen bij de gouverneur over de gang van zaken.

De raadsleden krijgen nu ook tijd om de diverse stukken en verslagen in te kijken ter voorbereiding van de zitting van 10 november. Eens die zitting voorbij is, kunnen de resultaten van de bespreking in de gemeenteraad ook publiek gemaakt worden.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons