Ninove 10 Apr 2020 - 07u15
Clear Sky
8.89°C

Uitlenen van materiaal voortaan gratis voor erkende Ninoofse verenigingen

02 juni 2017
Uitlenen van materiaal voortaan gratis voor erkende Ninoofse verenigingen

De Ninoofse gemeenteraad heeft groen licht gegeven om het huren van materiaal door de erkende verenigingen bij de uitleendienst gratis te maken.

De bestaande reglementen rond het uitlenen van materiaal waren achterhaald. Bovendien vertoonden deze een lacune met betrekking tot de waarborgregeling. Hierdoor kregen verenigingen in het verleden soms schade waarvoor zij niet verantwoordelijk waren, ten onrechte aangerekend.

Het was Open VLD gemeenteraadslid Corinne Vanbelle die dit voor het eerst onder de aandacht bracht. Ze is dan ook uiterst tevreden dat na 2 jaar deze lacune in het reglement eindelijk werd weggewerkt.

“Als liberale partij hebben we het altijd een prioriteit gevonden om het verenigingsleven in onze stad een duwtje in de rug te geven. Verenigingsleven draait om initiatief nemen, mensen verbinden, ondernemerschap ,.. zaken die de Open VLD ten volle stimuleert. Vroeger voorzag het stadsbestuur al in logistieke ondersteuning bij de activiteiten van de verenigingen maar we gaan nu nog een stapje verder en we verlagen de drempel om materiaal te huren door dit gratis te maken. Op financieel vlak betekent dat een besparing van zo’n 30.000€ per jaar voor onze verenigingen. In tegenstelling tot wat sommige oppositiepartijen graag beweren, durft dit stadsbestuur ook te snijden in haar belastingen en dit ten voordele van de geëngageerde Ninovieter.”

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons