Ninove 02 Apr 2020 - 16u12
Broken Clouds
10.09°C

Dirk Vanderpoorten over de gemeenteraad van 26 maart

17 maart 2020

NINOVE - Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Zo ook voor de gemeenteraad, die zal plaatsvinden op donderdag 26 maart.

Dirk Vanderpoorten, voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad, besliste in samenspraak met de fractieleiders en de burgemeester, dat de gemeenteraad niet zal verlopen zoals normaal. Aangezien niet kan voldaan worden aan de voorwaarden om de raadsleden te beschermen tegen het nieuwe coronavirus én het feit dat een aantal leden in de risicogroep zit, zal deze gemeenteraad in beperkte kring plaatsvinden.

Enkel de fractieleiders, de algemeen directeur, de burgemeester en uiteraard de voorzitter zelf zullen fysiek aanwezig zijn. Alle andere leden en schepenen zullen virtueel deelnemen. Hun stem zullen zij telefonisch geven, elk van hen wordt namelijk opgebeld door de voorzitter.

De agenda is beperkt tot de strikt bestuurlijk noodzakelijke agendapunten:

- de goedkeuring tot het houden van een virtuele gemeenteraad,

- de goedkeuring van de verlenging van voorlopige twaalfden politiebegroting 2020.

Alle andere punten zijn uitgesteld tot een volgende vergadering.

Het spreekt voor zich dat er geen publiek mag aanwezig zijn.

U kan naar gewoonte wel alles volgen via onze livestream op www.ninofmedia.tv/livestream.

BDB

 

 

 

 

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons