Ninove 08 Apr 2020 - 08u58
Overcast Clouds
12.03°C

"Al duizenden liter water vloeiden weg op Rendestede"

11 maart 2020
"Al duizenden liter water vloeiden weg op Rendestede"

DENDERWINDEKE – Op Rendestede voert de Watergroep sinds september 2019 werkzaamheden uit. Volgens Stefaan Van Schepdael (Forza Ninove) vloeiden inmiddels al duizenden liter drinkwater weg uit de lekkende leiding.

Het raadslid interpelleerde de schepen van openbare werken Wouter Vande Winkel (Samen) tijdens de gemeenteraad van 20 februari over de gevolgen van die langdurende werken. “Hoeveel duizenden liter water zijn al verloren gelopen op de verschillende knelpunten en wat stellen jullie voor als oplossing? Wanneer plannen jullie een volledige vernieuwing van de straat? Zou er ook inspraak komen van de buurtbewoners bij de vernieuwing van de straat?”

“In november zijn bijkomende lekken gevonden in de leiding, een grote toevoerleiding”, gaf de schepen als reden voor de langdurende werken. “Het was drie maand wachten op speciale klemmen om die lekken te herstellen. Begin maart zou dat moeten in orde zijn. Hoeveel water inmiddels is wegglopen, kan niemand inschatten.”

Drinkwater

Een volledige vernieuwing van de straat na de werken is momenteel niet voorzien, dat zal deel uitmaken van een globaal dossier. “Als het zover is, zullen wij de burgers informeren, zoals dat ook bij de werken op Roost is gebeurd. Maar gelet op de aard van de weg zijn er niet zoveel inspraakmogelijkheden.”

Van Schepdael zag dat anders: “Wij moeten spaarzaam omspringen met drinkwater en daar loopt het al een hele tijd weg. Die problemen duren al jaren. Het gezond verstand zegt toch dat je beter extra vervangstukken bestelt?”

En er is volgens hem nog meer aan de hand: “Het hersteld asfaltgedeelte ligt er bij slecht weer bovendien gevaarlijk glad bij.”

“Dit is een tijdelijke oplossing en je moet dat niet dramatiseren”, vond de schepen. “Nieuw asfalt is altijd glad. We hebben trouwens een uitstekende ijzelbestrijding. Maar Rendestede heeft te weinig verkeer om het zout efficiënt te laten inwerken.”

Die uitleg kon het raadslid niet bekoren. “Ik begrijp dat niet. Op Rendestede is het ’s morgens en ’s avonds druk. Ik zal dit alles maar met een korrel zout nemen, zeker?”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons