Ninove 02 Apr 2020 - 17u50
Broken Clouds
10.09°C

Extra parkeerzone in Minnenhofstraat nog niet voor meteen

17 maart 2020
Extra parkeerzone in Minnenhofstraat nog niet voor meteen

DENDERWINDEKE – Een nieuwe interpellatie van Stefaan Van Schepdael (Forza Ninove) over de werkzaamheden in de Minnenhofstraat, leerde ons dat er nog niet meteen verbetering zit aan te komen. De burgemeester stelde wel de aanleg van een parkeerzone in het vooruitzicht.

In de Minnenhofstraat is de parkeerdruk groot, vooral tijdens de voetbalwedstrijden van VK Eendracht Winnik. Een nieuwe parkeerregeling moest daaraan verhelpen. Maar het gebrek aan parkeergelegenheid bleef. Daarom was vorig jaar de aanleg van een parkeerstrook met een waterdoorlatende verharding als oplossing bedacht.

Dat bleek minder evident dan gedacht. Op 6 november had het Forza-raadslid al enkele vragen gesteld in verband met die geplande en niet uitgevoerde werkzaamheden. Ook tijdens de zitting van 20 februari polste hij naar de stand van zaken in dat dossier. “Hebben de buurtbewoners een brief met uitleg gekregen van de werken in hun straat, zoals beloofd werd op de gemeenteraad? Heeft de projectvergadering al plaats gevonden? Zo ja, wat is het resultaat hiervan?”

Parkeerzone

“We kunnen van die zijstrook geen parkeerzone maken”, was het antwoord van burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “Dat is in strijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Maar we plannen een projectvergadering met de provincie en het Vlaams gewest voor de aanleg van een parking om reden van openbaar nut.”

De bewoners zijn nog niet verwittigd omdat er nog geen concrete plannen zijn. “Pas als we weten hoe die parkeerzone er zal uitzien, kunnen we hen correct informeren. De zone zou iets breder zijn dan voorzien.”

De burgemeester wou ook de idee ontkrachten dat het stadsbestuur niets zou doen voor Winnik. “Wij hebben in de Winnikse voetbal al voor € 585.000 geïnvesteerd. Het is dus een schande om het tegendeel te beweren.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons