Ninove 02 Apr 2020 - 15u24
Clear Sky
0.6°C

Weigering van vergunning voor wegenaanleg doorkruist plannen voor bouw serviceflats

09 maart 2020
Weigering van vergunning voor wegenaanleg doorkruist plannen voor bouw serviceflats

MEERBEKE – De gemeenteraad keurde de aanvraag af voor de aanleg van wegenis in de Kwadestraat-Noord. Die was onderdeel van een omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van servicflats.

Quincy Steveninck uit Roosdaal diende op 30 september 2019 een omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van serviceflats en de aanleg van wegenis in Meerbeke op percelen tussen de Kwadestraat-Noord, de Denderstraat en de Koning Boudewijnlaan.

Tijdens het openbaar onderzoek dienden 87 omwonenden een bezwaarschrift met petitie in. De stedelijke dienst openbare werken, de rioolbeheerder Riop en de GECORO gaven een ongunstig advies; het Agentschap Wegen en Verkeer stelde ingrijpende voorwaarden.

“Omwille van deze ongunstige adviezen en de bewaren van de omwonenden, stellen we voor om de zaak van de wegenis niet goed te keuren”, aldus schepen van ruimtelijke ordening Katie Coppens (Samen).

Ontsluitingsweg

Karolien De Roose (N-VA) zag dat anders. “De gemeenteraad beslist over de wegenis en het schepencollege over het bouwdossier, laten we die twee niet vermengen. Een ontsluitingsweg zou wel interessant zijn voor de Kwadestraat-Noord. Haal dus de passages, die geen betrekking hebben op de wegenis, uit het dossier en dien na uitstel een zuiver dossier in.”

“Ik wou alleen maar de volledige informatie verschaffen”, gaf de schepen als uitleg. “Dus kon ik beter alle bezwaren nu al vermelden en de negatieve adviezen meegeven.”

De Roose zou die zaak voorleggen aan de gouverneur, maar volgens schepen van openbare werken en milieu Wouter Vande Winkel (Samen) vallen het bouw- en het wegenisdossier niet van elkaar los te koppelen. “Het gaat hier niet om de bouw van een kippenhok. Is de N-VA misschien voorstander van die serviceflats daar?”

Ook Lieven Meert (Samen) begreep het N-VA-raadslid niet. “Je zegt dat er teveel informatie staat in dit dossier. Je wilt dit dus niet weten? Is dat zo?”

Schepen van cultuur Henri Evenepoel (Open VLD) besloot de discussie: “Als we dit hier niet goedkeuren, wil dit niet zeggen dat er geen ontsluitingsweg kan komen.”

Alleen Karolien De Roose stemde tegen de afwijzing van dit dossier.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons