Ninove 29 Mar 2020 - 02u52
Clear Sky
12.57°C

Bepalingen motorclubs in nieuw politiereglement blijven voor wrevel zorgen

26 februari 2020

NINOVE – De meerderheid ging donderdag 20 februari akkoord met het nieuwe politiereglement. Niet zonder het nodige misbaar over de bepalingen inzake de clubhuizen van motorclubs.

Op de gemeenteraad van 21 november 2019 was beslist om het onderdeel met betrekking tot de clubhuizen van motorclubs in een herwerkte versie op te nemen in het reglement. Dat was nu aan de orde.

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD): “Wij hebben ons laten inspireren door de goede voorbeelden uit Limburg en de richtlijnen van de federale politie. Na de aanvraag voor een clubhuis volgen een administratief onderzoek en een beoordeling, eventueel ook een moraliteits- en een financieel onderzoek. Dit garandeert een objectieve beoordeling.”

Onderzoek

Guy D’haeseleer (Forza) reageerde ontgoocheld. “Je schoffeert alle leden van motorclubs, terwijl ik op excuses had gehoopt. Die nieuwe versie kan ons niet bekoren, gelet op al die voorwaarden. Dat is nog altijd slechter dan de CIA. Doe je een dergelijk onderzoek ook als een vissersclub wil opstarten? Hier is de suggestie dat het allemaal om gedrogeerden gaat. De onderliggende boodschap is: elke motorliefhebber is een crimineel. Er zijn gerechtelijke overheden om dit te beoordelen. Deze versie is even stigmatiserend als drie maand terug.”

“Je doet alsof ik de grote boeman ben”, weerlegde Tania De Jonge. “Ik heb het advies ingewonnen van de korpschef. Bovendien gaat het hier om een begrippenkader, dat niet op elke club van toepassing is. Als de politie een moraliteits- of financieel onderzoek adviseert, doen we dat. Ook voor horecazaken bestaat een moraliteitsonderzoek, dat is niet nieuw. Kijk naar de politiezones Aalst en Haaltert-Denderleeuw. Het is geen reglement tegen motorclubs, maar aangepast en geobjectiveerd.”

“Doe je echt een moraliteitsonderzoek voor cafés”, stelde D’haeseleer een voor hem retorische vraag. “Geen enkele zelfstandige moet in dergelijke omstandigheden een vergunning aanvragen.”

Audioverslag

Terloops had hij ook vermeld dat het audioverslag van de gemeenteraad van 21 november 2019 met de gelijkaardige discussie van de website van de stad was verdwenen. “Je vertelt leugens”, beet Joost Arents (Onafh.) hem na een tijdje toe. “Ik heb die opname al gevonden, op You Tube.”

”Waarom zou ik naar You Tube moeten kijken”, repliceerde D’haeseleer als van een wesp gestoken. “Dat moet op de site van de stad staan, kijk daar maar.”

Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) zegde toe te laten nagaan wat er aan de hand was met die opname.

De meerderheid van Samen en Open VLD, gesteund door N-VA, keurde de voorgestelde wijzigingen van het politiereglement goed met 17 tegen 15.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons