Ninove 29 Mar 2020 - 03u20
Clear Sky
12.57°C

Geheime stemming over vertegenwoordiger in raad van mede-eigenaars gebouw De Cooman/Sociaal Huis

22 februari 2020
Geheime stemming over vertegenwoordiger in raad van mede-eigenaars gebouw De Cooman/Sociaal Huis

NINOVE – De OCMW-raad duidde donderdag 20 februari bij geheime stemming schepen Joost Arents (Onafh.) aan als vertegenwoordiger in een raad van mede-eigenaars. Die aparte stemming kwam er op vraag van de Forza-fractie, die Renaat Raes had voorgedragen.

De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Denderstreek bouwt:
- sociale appartementen (tweede en derde verdieping nieuwbouw, aansluitend bij het huidige gebouw De Cooman);
- een Sociaal Huis/Huis van het Kind voor stad Ninove en OCMW Ninove (nieuwbouw en in het gebouw De Cooman);
- klaslokalen en bureauruimte voor het Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen (gelijkvloers en eerste verdieping nieuwbouw, gelijkvloers en eerste verdieping gebouw De Cooman).

De bouwwerken zijn bijna voltooid. Daarom is de oprichting noodzakelijk van een raad van mede-eigenaars. Het OCMW is eigenaar van de grond en het sociaal huis. Het stadsbestuur stelde schepen Joost Arents (Onafh.) voor als vertegenwoordiger.

Geheime stemming

Guy D’haeseleer (Forza) droeg in naam van zijn fractie Renaat Raes voor, gelet op zijn lange staat van dienst als OCMW- en gemeenteraadslid. En dus moest de aanduiding gebeuren bij geheime stemming.

Raadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) verdaagde dit punt naar het einde van de OCMW-zitting, zodat medewerkers ondertussen stembriefjes konden klaarmaken. De jongste twee raadsleden mochten toezien bij de telling van de stemmen.

De uitslag verbaasde niemand: de meerderheid steunde de kandidatuur van Joost Arents met 17 stemmen; Renaat Raes kreeg 16 stemmen achter zijn naam.
Het tekent natuurlijk de blijvende animositeit tussen de oppositie van Forza Ninove en N-VA ten aanzien van schepen Arents en bij uitbreiding de coalitie Samen-Open VLD.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons