Ninove 03 Apr 2020 - 16u42
Few Clouds
6.28°C

Gordijnen laten wassen tegen betaling of gratis?

05 maart 2020

NINOVE – Bewoners van serviceflats kunnen voortaan driemaal per jaar hun gordijnen laten wassen door de wasserij van het WZC Klateringen. Zij betalen daarvoor € 25 per keer. “Een zeer redelijk bedrag”, vond schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen). Renaat Raes (Forza Ninove) zag liever dat dit twee keer per jaar gratis zou gebeuren.

“Vanuit de serviceflats krijgen we steeds meer vragen omtrent het wassen van de gordijnen”, aldus de schepen tijdens de OCMW-raad van donderdag 20 februari. “Dat valt ten laste van de bewoners, al zijn deze meestal niet meer in staat hier zelf voor in te staan.”

Na overleg met de technische dienst en de wasserij stelde zij het volgende aanbod voor:
- de technische dienst haalt de gordijnen op en brengt ze naar de wasserij;
- de wasserij wast de gordijnen;
- de technische dienst brengt ze terug en hangt ze op.

“Om dit efficiënt te kunnen organiseren, stellen we voor deze mogelijkheid drie keer per jaar aan te bieden. Als vergoeding voor deze dienst vragen we € 25 per keer en per flat.”

Liever gratis

“Ik kom regelmatig bij mensen in een serviceflat en sommige gordijnen zijn daar in geen vier jaar gewassen”, bracht Renaat Raes daartegen in. “Ik stel voor om hen twee keer én gratis die mogelijkheid aan te bieden. De huurders betalen bijvoorbeeld in Denderzicht € 8.816 huur per jaar en in De Lavondel is dat € 7.642. Sommige bejaarden hebben maar een pensioen van € 1.000 of soms minder. Jaag die mensen niet op kosten. Ze hebben nu al hoge elektriciteitsrekeningen omdat hun flats niet energiezuinig zijn. Vijf jaar terug ging men dat aanpakken, maar er is nog niets gebeurd.”

De schepen vond deze argumentatie niet relevant. “Als je een bepaalde dienst verleent is € 25 echt een redelijk bedrag.”

Haar collega Wouter Vande Winkel (Samen) was het daarmee eens. “Het is een heel goed voorstel: een goede prijs en een goede dienstverlening. Er is een eind aan elke rekker.”

De meerderheid verwierp het voorstel van Raes en aanvaardde de regeling van schepen Cosyns.

Later op de avond keurde de gemeenteraad de lijst van nominatieve subsidies 2020 aan verenigingen goed voor een totaalbedrag van € 364.053.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons