Ninove 04 Apr 2020 - 23u55
Few Clouds
14.95°C

Gemeenteraad gaat zo goed als helemaal digitaal

19 februari 2020
Gemeenteraad gaat zo goed als helemaal digitaal

NINOVE – De bijeenkomsten van de OCMW- en de gemeenteraad hebben donderdag 20 februari plaats. Voor het eerst zullen alle raadsleden de agenda’s op hun tablets kunnen raadplegen en volgen, in plaats van de papieren versie te gebruiken. Omwille van deze en andere digitale vernieuwingen, staat ook de aanpassing van het huishoudelijk reglement geagendeerd.

De raadsleden krijgen voortaan geen gedrukte versie van de agenda meer aan huis geleverd, maar kunnen deze digitaal consulteren. Na een proefperiode beschikken ze voortaan allen over een tablet. Daartoe zijn alle tafels van de raadsleden in de vergaderzaal uitgerust met een aansluiting. Alle dossierstukken zullen voortaan fysiek en digitaal ter beschikking zijn van de raadsleden. Vragen en verzoeken kunnen ze via het raadsledenloket stellen aan de algemeen directeur, de voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

Een integrale audio-opname van de openbare zitting van gemeenteraad/OCMW-raad vervangt het zittingsverslag. De audio-opname staat nadien op de stedelijke webstek.

Deze en andere agendapunten liggen ter bespreking op de OCMW- en de gemeenteraad. Zij hebben donderdag 20 februari 2020 plaats vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 Ninove. Wij geven als bijlage de agenda’s van deze zittingen mee.

Ninofmedia zendt de zittingen via livestream uit. Je kunt ze volgen via deze link.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons