Ninove 03 Apr 2020 - 17u11
Few Clouds
6.28°C

Guy D’haeseleer (Forza): “Crisisopvangwoningen in de plaats van opvang voor asielzoekers”

09 februari 2020

NINOVE – “Wij schieten heel erg tekort in onze plicht om crisis- en noodopvang te voorzien”, betoogde Guy D’haeseleer tijdens de OCMW- en gemeenteraad van 30 januari. En dus stelde hij voor om de 5 gerenoveerde woningen in de Emiel De Molstraat niet opnieuw op ter beschikking te stellen voor asielzoekers.

Momenteel heeft Ninove 9 opvangplaatsen voor asielzoekers. 5 daarvan zijn sinds vorig jaar tijdelijk geschorst omwille van onderhoudswerken aan het pand Emiel De Molstraat 28-30.

“Op de vorige gemeenteraad hebben wij uw voorstel gesteund om niet in te gaan op de vraag van Fedasil voor bijkomende opvangplaatsen”, aldus Guy D’haeseleer. ”Inmiddels lezen we in de pers dat de stad zo snel mogelijk die 5 geschorste plaatsen wil heropenen om terug 9 volwaardige, kwaliteitsvolle plaatsen te hebben. Wij pleiten al jaren principieel voor de opvang van asielzoekers in gesloten centra. Bij de Ninoofse bevolking bestaat absoluut geen draagvlak om die woningen in de Emiel de Molstraat opnieuw open te stellen voor asielzoekers. Wij willen die ter beschikking stellen voor crisisopvang, waaraan een groot gebrek is in onze stad.”

Vooral de crisisopvang voor gezinnen is volgens hem acuut. "Voor de opvang van vrouwen en mannen staan respectievelijk 5 en 7 studio’s ter beschikking. Maar voor gezinnen is dat een woning in de Jan Ockegemstraat en een in de Nederwijk. Ik heb zelf enkele keren mensen bij mij laten overnachten. Ik begrijp ook niet dat het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk nvdr) 3 woningen kan huren van Ninove Welzijn en daar zelfs mensen uit Gent in zet. Dat kan ik niet uitleggen aan de Ninovieter. In de Jan Ockegemstraat zijn nog 6 bruikbare woningen aan een lage huurprijs beschikbaar. Waarom maakt de stad daarvan geen gebruik? Er is zelfs een aanbod geweest aan het OCMW, maar jullie weigerden daarop in te gaan.”

En dus zijn voorstel om de woningen in de Emiel De Molstraat als crisisopvangwoningen te voorzien. Hij kreeg bijval van Karolien De Roose (N-VA).

Redelijk aanbod

“9 plaatsen op 39.000 inwoners is een redelijk aanbod”, repliceerde schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen). “In vergelijking met andere steden is dat zeker geen overaanbod. Die 5 woningen zijn overigens gerenoveerd met middelen van Fedasil. Als we onvoldoende crisisopvang hebben, moeten we eerder nadenken over een uitbreiding.”

En wat die Gentse mensen betreft is er volgens haar een samenwerking onder steden en gemeenten binnen het CAW om de beschikbare woningen zo efficiënt mogelijk in te vullen. “We hebben twee werkpunten. Enerzijds blijven monitoren of onze crisisopvang voldoende is, anderzijds zorgen dat de opvangwoningen in een betere staat zijn dan nu. We moeten dus permanent kijken of de huidige 17 plekken voldoen. Het is niet correct om te doen alsof we onze plichten niet nakomen en kiezen voor vreemdelingen.”

In de daaropvolgende discussie mengden zich ook Renaat Raes (Forza), Lieven Meert (Samen), schepen Joost Arents (Onafh.) en burgemeester Tania De Jonge (Open VLD).

Uiteindelijk verwierp de meerderheid van Samen en Open VLD het voorstel van D’haeseleer met 17 stemmen tegen 16. Het tegendeel zou pas verbazingwekkend zijn geweest.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons