Ninove 06 Apr 2020 - 01u30
Clear Sky
17.02°C

Stad biedt taalcoaching aan op sociale werkplekken in OCMW

03 februari 2020
Stad biedt taalcoaching aan op sociale werkplekken in OCMW

NINOVE – Door middel van taalcoaching op de werkplek wil de stad personen in de sociale tewerkstelling van het OCMW sneller laten kennis maken met het vakjargon en de bedrijfscultuur. Op die manier evolueert het Nederlands van de werknemers ook beter.

In de praktijk blijkt het moeilijk om mensen met een taalachterstand blijvend aan het werk te houden. De stad Ninove ondersteunt hen daarom met taalcursussen op de werkplek. Het gaat om personen, die via sociale tewerkstelling in het OCMW (voorheen artikel 60) aan de slag zijn. Daarom verlengde de stad de samenwerking met de vzw Vokans, die daarvoor instaat. Het zou gaan om tien sessies van anderhalf uur.

Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken (Samen) gaf hierover op 30 januari uitleg aan de gemeenteraadsleden: “Anderstaligen kunnen nu al Nederlandse lessen volgen via het gewone taalonderwijs voor volwassenen. Voor de sociale tewerkstelling via het OCMW bieden we een extra kanaal aan: een taalcursus op de werkvloer.”

Sinds juni 2019 hebben vijf werkplaatsen ervaring opgedaan met die taalcoaching: de keuken en de wasserij van WZC Klateringen, de dienst integratie, Pronatura (intake) en Teleshop (intake). De meerderheid van de werkplaatsen gaf aan dat een nieuwe anderstalige sneller kan meedraaien met de dienst door de taalcoaching omdat ze de belangrijkste taken en woordenschat op de werkvloer inoefenen.

Voordelen

“Het aanleren van het specifieke vakjargon biedt voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Wie deze specifieke taallessen krijgt, geeft aan dat ze sneller en doelgerichter het Nederlands aanleren. Ook de werkgevers zijn positief omdat de werknemer niet alleen sneller de taal en de specifieke vakinstructies begrijpt, maar ook omdat ze sneller de bedrijfscultuur leren kennen.”

Door de taalondersteuning wil de stad meer OCMW-cliënten laten doorstromen naar vast werk.

De gemeenteraad aanvaardde de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw Vokans met 18 stemmen voor en 15 onthoudingen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons