Ninove 06 Apr 2020 - 02u45
Clear Sky
17.02°C

“Laat ons Ninove waardig besturen” – Deel 4

29 januari 2020
“Laat ons Ninove waardig besturen” – Deel 4

NINOVE – Wijlen burgemeester Etienne Cosyns sprak op 1 januari 1977 in het (oud) stadhuis de nieuwe gemeenteraad toe. Het was de eerste van de fusiegemeente Groot-Ninove. Bij die gelegenheid schetste hij de plannen van zijn bestuursmeerderheid Centrumlijst-BSP. Van wat toen nog in de steiger stond of zelfs nog maar als idee bestond, is veel gerealiseerd. Andere dingen zijn niet verwezenlijkt. Het is wel merkwaardig hoe actueel sommige aspecten van 43 jaar geleden nog zijn. We geven de hoofdlijnen weer van wat nu een startnota heet en een meerjarenplanning.

Landbouw

Samengevat in vier aspecten.

 • Infrastructuur: verbeteren landbouwwegennet, onderhoud waterplan en grachten in eigen regie.
 • Landschap: beplantingen langs openbare wegen, gemeentelijke tussenkomsten bij erfbeplantingen, prijskampen voor bebloemde hoeven.
 • Technisch aspect: wedstrijden voor melk-, mest- en kleinvee, tussenkomst aan landbouwers met een officiële boekhouding, een ontwikkelingsplan voor het bedrijf opstellen.
 • Sociaal aspect: dienst voor begeleiding van en raad aan landbouwers, die de landbouw verlaten (uittredingsvergoeding van het landbouwsaneringsfonds), een gemeentelijke tussenkomst voor een beroepsopleiding.

Middenstand

“Inzake middenstand zal de politiek van het huidig gemeentebestuur er op gericht zijn van Ninove een werkelijk handelscentrum te maken met een uitstraling en een aantrekkingskracht in het ganse verzorgingsgebied.”

De kernpunten zijn de volgende.

 • Een middenstandsraad.
 • Verkoopstimulerende initiatieven zoals handelsforen en verkooppromoties.
 • Samenwerking tussen verschillende dekenijen.

Industrie

“De industrialisering van Vlaanderen wordt een werkelijkheid… Economische activiteit op zichzelf is geen doel. Ze is enkel een middel tot het bewerkstellingen van meer welvaart en welzijn… Ook Ninove kreeg zijn industriezone. De uitbouw ervan kan en dient er te konen maar zal oordeelkundig moeten opgevat worden.”

De kernpunten zijn de volgende.

 • Uitbouw industriezone.
 • Nieuwe niet-vervuilende industrieën.
 • Arbeidsintensieve ondernemingen.
 • Oprichting en uitbreiding KMO’s stimuleren.

Met veel dank aan Jef Cassimons, die ons een kopie van het verslag uit 1977 bezorgde.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons