Ninove 04 Apr 2020 - 23u45
Few Clouds
14.95°C

Lieven Meert (Samen): “Neem jullie verantwoordelijkheid en realiseer dit niet voor 60 maar voor 110 procent”

02 januari 2020

NINOVE – Lieven Meert trad zijn collega-fractieleider van de Open VLD bij. “Dit is een zeer ambitieus meerjarenplan. Al had het wat mij betreft nog ambitieuzer mogen zijn. Er is nog marge om indien nodig nog een stap verder te gaan. Grijp die kans, want het zou de laatste kunnen zijn om van deze stad de ‘Parel aan de Dender’ te maken.”

Meert nam succesvolle steden als Gent, Mechelen en Kortrijk als maatstaf. “Zij investeerden fors in hun stadskern, in veiligheid en netheid, in sociale cohesie. Zijn deze drie componenten aanwezig in het Ninoofse meerjarenplan?”

Hij dacht van wel. “Ik zie investeringen van € 13 miljoen in de handelskern, het Stationsplein, de Abdijsite, de groene OCMW-zone, het jeugdhuis en de liberale kring. Voor de verhoging van de veiligheid en netheid zijn 12 extra agenten voorzien, camera’s, stadsmariniers, gemeenschapswachten, de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten, de repressieve en preventieve aanpak ten voordele van de zwakke weggebruikers.”

Andere initiatieven versterkten volgens hem de samenhang voor alle Ninovieters: “Het ontmoetingscentrum in Denderwindeke, de buurtwerkers, de speelpleintjes, een wijkgezondheidscentrum, bestrijding van de kinderarmoede, de renovatie van de bibliotheek.”

Parel aan de Dender

Ambitieus? Ja, was zijn conclusie. “Jullie hebben nog vijf jaar en het zou wel eens jullie laatste kans kunnen zijn. Er is één voorwaarde: dit plan vergt veel werk om het te realiseren. Doe dat en ga liefst nog een stapje verder indien mogelijk.”

Lieven Meert zag immers een duidelijke visie in dit meerjarenplan. “Eén stad, met allemaal Ninovieters, die jullie willen samenbrengen in een veilige en moderne stad, die de ‘Parel aan de Dender’ kan worden. Neem jullie verantwoordelijkheid en realiseer niet 60 % maar 110 %. En wat die schuldgraad betreft: je leent ook voor een huis als je er een wilt bouwen. Jullie moeten investeren, want er zijn zeer veel noden, liefst ook in een bijkomend woon- en zorgcentrum.”

Moet het gezegd dat na een dergelijke voluntaristische speech ook de Samen-fractie de meerjarenplanning 2020-2025 steunde?

Info: Meerjarenplanning 2020-2025.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons